İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

Devlet Su İşleri 2015 Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet Su İşleri (DSİ) Sözleşmeli 12 Personel Alımı İlanı

Merhaba Sayın Okurlarımız. Ülkemizin en önemli kurumlarından birisi olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yıl içerisinde hem kadrolu hem de sözleşmeli olarak personel alımlarına devam ediyor. Şuan için Nisan 2015 tarihinde toplamda 12 adet personel alarak istihdam alanı oluşturacak olan DSİ ilanlarına başvuru yapabilmek için aranan bir takım şartlar vardır.Başvuru Tarihleri 20 Nisan 2015 ile 27 Nisan 2015 arasında olacaktır. Ayrıca alımlar Ankara,Mardin,Samsun,Kayseri,Kastamonu,Aydın ve Artvin illerinde olacaktır. Bu iller arasında Mühendis alımı yapacak olan Devlet Su İşleri elbette KPSS Şartı aramaktadır. En az 70 Puan almış olmanız gerekmektedir. Diğer Başvuru Şartlarına sizlere ilan metninde aktaracağız. Ayrıca başvuru için gereken belgeler de yer almaktadır.

DSİ Sözleşmeli Alım

Ankara İli İçin : 2 Adet Kimya Mühendisi,1 Endüstri Mühendisi
Samsun İçin :     1 Adet Çevre  Mühendisi
Kayseri İçin :      1 Adet Kimya Mühendisi
Mardin Dargeçit İçin : 2 Adet Ziraat Mühendisi
Aydın İli İçin :    1 Adet Çevre Mühendisi
Kastamonu İli İçin :  1 Adet Jeoloji Mühendisi / Hidrojeoloji  Mühendisi ve 1 Adet Meteoroloji Mühendisi
Artvin İli İçin:    1 Adet Ziraat Mühendisi   1 Adet Çevre Mühendisi

A) ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1) T.C. vatandaşı olmak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.
3) Fakültelerin; Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği (3382 kodlu Tarım Ekonomisi lisans programı), Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
4) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.
5) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.
6) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığı veya sonradan bu şartları kaybettiği anlaşılanların sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecektir.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvuru yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar tarafından, 20/04/2015 – 27/04/2015 tarihleri arasında elektronik ortamda Kurumumuz resmi internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.
2) Sadece Kurumumuz resmi internet sitesinden (www.dsi.gov.tr) yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamadan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

1) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra 2014 yılı KPSS puanı esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.
2) İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen aday listesi Kurumumuz resmi internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) 05/05/2015 tarihinden sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

D) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü/Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya / ANKARA TÜRKİYE Posta Kodu: 06100 Telefon: +90 312 417 83 00/2368 -2433 www.dsi.gov.tr

Bir önceki yazımız olan Koçtaş 2015 Satış Danışmanı ve Personel Alımı başlıklı makalemizde Koçtaş 2015 Personel Alımı, Koçtaş Eleman Alımı 2015 ve Koçtaş Kasiyer Alımı 2015 hakkında bilgiler verilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.