İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

İnfaz Koruma Memuru – Gardiyan Maaşları Ne Kadar?

22.10.2019

İnfaz koruma memurları, halk arasında gardiyan ismiyle anılan meslek grubuna bağlı kişilerdir. Gardiyanlar, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışırlar ve 657. sayılı devlet memurları kapsamında görevlerini icra ederler. Mesleğe başlayabilmek için gardiyanların KPSS engelini aşmaları ve meslek şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Standartlaştırılan şartları yerine getiren ve görev yeri çıkan gardiyanlar için devlet memurluğu çatısı altındaki kıdem yılına, medeni haline, eğitim durumuna göre infaz koruma memuru maaşı ücretleri belirlenir. Aynı zamanda kişinin sözleşmeli ya da kadrolu olma durumuna bağlı olarak da alınan maaşlarda değişiklik olduğunu söylemek mümkündür.

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlarla işe alımları gerçekleştirilen gardiyanların mülakatta başarı gösterdikten sonra atamaları gerçekleştirilir. Görev yerine göre çalışma şartları ve maaş bilgileri kişiye tebliğ edilir.

İnfaz Koruma Memuru Nasıl Olunur?

Gardiyan olmak için belirli dönemlerde Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan işe alım ilanlarına başvuru yapılması gerekir. Adayların başvuru yapabilmesi için her işe alım ilanında yer alan şartları taşıyor olmaları önemli bir kriterdir. KPSS puanı ile birlikte boy, kilo ve yaş şartlarının yanı sıra ilanların her birinin farklı kriterleri de olabiliyor. Örneğin; ilanda dil bilme, eğitim düzeyi, çalışma saatleri ve görev yeri gibi kriterler değişiklik gösterebiliyor. Bunun için başvuru yapmayı düşünen adayların ilk aşamada ilanın kılavuzunu incelemesi ve ilanda verilen şartları yerine getirdiğinden emin olması daha sağlıklı olur.

Başvurusu uygun görülen adaylar, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışması olan yazılı bir sınava tabii tutulurlar. Bu aşamadan sonra yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü mülakata çağrılır. Sözlü mülakatta adayların başarılı olması ve görevi yapabileceğine dair kanaat notunu alması gerekir.

İnfaz Koruma Memuru Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı infaz koruma memuru iş alım ilanlarında, ilandan ilana şartlar değişiklik göstermekle birlikte geçerli genel birtakım kriterin olduğunu söylemek mümkündür. Genel şartlar ilgili bakanlık tarafından şu şekilde belirlenmiştir:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 48. maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak
 • En az lise diplomasına sahip olmak
 • Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm boy uzunluğunda olmak
 • Belirlenen boy-kilo endeksi şartlarını yerine getirmek
 • KPSS’den en az 70 puan almış olmak
 • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
 • 30 yaşını aşmamış olmak

İnfaz Koruma Memuru Ne İş Yapar?

İnfaz Koruma Memurları, genel itibariyle ıslahevi ve cezaevindeki asayiş ve huzuru sağlamakla görevlidir. Genel İdari Hizmetler sınıfında yer alan infaz koruma memurları, emniyet güçlerinde yer alan bir memur ile benzer haklara ve sorumluluklara sahiptir. Gardiyanlar, üniforma ile görev yaparlar ve gerekli durumlarda zor kullanma, güç gösterme yetkisine sahiptirler. Hükümlülerin ihtiyaçlarını karşılamak ve güvenliklerini sağlamakla görevli olan gardiyanlar aynı zamanda cezaevi, ıslahevindeki günlük rutin işlerin düzenli bir şekilde yapılmasından da sorumludur. Gardiyanların sorumlulukları ve yetki alanları genel hatlarıyla çizilmiştir:

 • Cezaevine giren hükümlülerin ve ziyaretçilerin üstünü arar. Görüş sırasında zararlı ve yasaklı maddelerin içeriye sokulmasına engel olur.
 • Değerli eşyaları emniyet altında bulundurarak herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçilmesine yardımcı olur.
 • Hükümlüler hakkındaki kayıtları tutar.
 • Koğuşları denetler ve asayişi bozabilecek durumlar için tutanak tutarak ilgili birimlere bilgilendirme yapar.
 • Çalışanlara, ziyaretçilere ve hükümlülere cezaevinde rahatça dolaşabilmesi için nezaret eder.
 • Kaçma girişimi ile ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını kontrol eder.
 • İnfaz koruma memurları, günde 3 defa tutukların sayımını yapar. Eksik ya da kaçak durumlarında anında üst mercilere durumu haber verir.
 • Hükümlülerin karışıklık çıkmadan temel ihtiyaçlarını (haberleşme, yemek , banyo vb.) karşılamalarına yardımcı olur.
 • Cezaevinde çıkabilecek olaylara (firar girişimi, isyan, kavga vb.) anında müdahale etmek zorundadır.
 • Genel arama ve kontrollerin rutin olarak yapılmasını sağlar.
 • Cezaevinin temizliğinden ve düzeninden sorumludurlar.
 • Ağır ceza merkezi olmayan yerlerde katip olarak da görev yapabilirler.
 • Ceza kurumunun idaresinden tam anlamıyla gardiyanlar sorumludur.

İnfaz Koruma Memurluğunda Tayin Süreci Nasıl İşler?

İnfaz koruma memurluğunda, görev yeri açıklandıktan sonra mesleğe başlama zorunluluğu bulunur. Ancak zorunlu tayin ya da şark görevi uygulaması bulunmamaktadır. Yani bir kişi özel bir durum olmadığı sürece göreve başladığı yerde emekli dahi olabilmektedir. Gardiyanların tayin edilmesi için belirlenen şartları yerine getirmeleri gerekir:

 • Görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde en az 2 yıl hizmet etmiş olmaları (Askerlik, açığa alınma ve ücretsiz izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası belirlenen 2 yıllık hizmet süresine dahil edilmez.)
 • Atanmak istedikleri veya atanacakları yerlerde durumlarına uygun bir kadro ve personele dair ihtiyaç doğması
 • Son 2 yıllık sicil raporlarının iyi olması veya son 5 yıla kadar olan sicil raporları ortalamasında olumsuz notun bulunmaması (en fazla bir orta notu bulunmak şartıyla en az 80 puan olması ve varsa son 5 yıl içerisinde denetim elemanlarınca düzenlenen raporların zayıf olmaması)
 • Son görev yerindeki çalışma şekliyle ilgili olarak son 2 yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olması

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama Nakil Yönetmeliği kapsamında belirlenen şartları yerine getiren gardiyanlar tayin isteyebilirler. Tayin yerlerine ilişkin dilekçede en fazla 3 ceza infaz kurumu veya denetimlik serbestlik müdürlükleri yazabilir. Kişi dilerse tek tercih yazarak da dilekçesini genel müdürlüğe UYAP üzerinden göndermelidir.

Gardiyan Çalışma Saatleri Nelerdir?

Devlet memurluğu kapsamında gardiyanlar mesaili ve vardiyalı olarak çalışırlar. Vardiya personeli 12 saat görev yapmak zorundadır. Aynı zamanda gece vardiyasının günlerine bağlı olarak da izin günleri belirlenir. Vardiya personeli nöbetlerini her zaman 8’de teslim alır ve eder. Gündüz 12 saatlik çalışmaya 24 saat istirahat; gece 12 saatlik çalışmaya ise 48 saat istirahat verilir.

Gardiyanlar, gündüz 08:00-17:00 saatleri arasında çalışırlar. Vardiya personeli ise; 4 vardiya şeklinde sabah 08:00-20:00 saatleri arasında çalıştıktan sonra ertesi akşam 20:00’a kadar izinlidir. Akşam 20:00 sabah 08:00 arasında çalışanlar ise; çıkış günü ve ertesi günde dahil olmak üzere 2 gün istirahat yaparlar.

Örneğin; salı saat 8:00’da nöbete başlayan gardiyanlar, akşam 20:00’de görevden ayrılır. Çarşamba akşamı ise 20:00’de  göreve başlar ve perşembe sabah 8:00’da mesaisi biter. Perşembe ve cuma istirahatinden sonra cumartesi sabah  8:00’da tekrar işe gelir ve akşam 20:00’de çıkar. Pazar akşam 20:00’de işe gelir ve pazartesi sabah 08:00’de işten çıkar.

Gardiyan Maaşı Ne Kadar?

İKS maaşları memurun eğitimi, medeni durumu ve çocuk sayısına bağlı olarak değişir. Lise mezunu ve lisans mezunu infaz koruma memurlarının maaşları farklıdır. Aynı zamanda hizmet yılına ve derecesine göre de gardiyan maaşları birbirinden ayrılır.

Aile yardımı, asgari geçim indirimi, eş ve çocuk durumu, yabancı dil tazminatı memurların maaşına eklenen kalemler olarak karşımıza çıkar. Evli olan ve eşi çalışmayan, çocuğu da 6 yaşından küçük olan gardiyanlara 409.14 TL aile yardımı yapılır. Ayrıca memur maaşlarından az miktarda zorunlu bireysel emeklilik sigortası primi kesintisi de yapılır.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilen sözleşmeli infaz koruma memuru maaşları 2019 yılındaki enflasyon oranı baz alınarak belirlenmiştir. Buna göre; sözleşmeli gardiyan maaşları 3.045 TL olarak düzenlenmiştir. 

İnfaz koruma memuru maaşları nasıl hesaplanır?

Gardiyanların maaşları hesaplanırken memurun kademesi ve görev yaptığı hizmet süresi etkili olur. Kadrolu infaz koruma memurları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde değerlendirilir. Gardiyanların maaşlarına her 2 yılda bir kez olmak üzere enflasyon oranında zam yapıldığını söylemek mümkündür.

4 yıllık lisans mezunu bir infaz koruma memuru 9. derece ve 1 kademeden göreve başlar.  Eklentiler hesaba katılmadan aldığı ücret 3.673 TL olarak belirlenmiştir. Eğer kişi infaz koruma baş memuru olarak görev yaparsa; aldığı maaş 3.680 TL şekline dönüşür. 

25 yılı ve daha fazla hizmet süresindeki infaz koruma memurlarının maaşı 4.347- 4.655 TL arasında değişiklik gösterir. Bu değişiklik kademe ve derece ile alakalı olarak hesaplanır.

Diğer Meslekler:

PÖH Maaşları Ne Kadar?

Zabıta Maaşları Ne Kadar?

Pilot Maaşları Ne Kadar?

Bir önceki yazımız olan PDR Nedir? PDR Çalışma Alanları Neler, PDR Maaşları Ne Kadar? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.