İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

PDR – Rehber Öğretmen Maaşları Ne Kadar? [GÜNCEL]

Genelde psikoloji bölümü ile karıştırılan ve PDR olarak kısaltılan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü son dönemde üniversite tercihlerinde sık rastlanılan bir bölüm haline gelmiştir. Hatta öyle ki bölümün puanları Hukuk bölümü ile denk hale gelmiştir. Çalışma alanının geniş olması da bölüme olan rağbeti artırmıştır. Bu bölümden mezun olan bireyler Psikolojik Danışman unvanı alırlar ve genelde eğitim kurumlarında rehber öğretmen olarak karşınıza çıkarlar. Eğer Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunuysanız  bakanlıkların çeşitli birimlerinde çalışabileceğiniz gibi, devlet kurumlarında, eğitim kurumlarında ve özel sektörde de kendinize iş bulabilirsiniz. Psikolojik danışmanlar ya da rehber öğretmenler çalıştıkları kuruma, tecrübelerine ve mesleki yeterlilik düzeylerine bağlı olarak 2000 TL ile 9000 TL arasında maaş alabilirler.  

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Nedir?

Açılımı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik olan bu bölüm, üniversite sınavında TM-3 puan türü ile öğrenci alan sosyal bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan bireyler Psikolojik Danışman veya rehberlik öğretmeni olarak iş bulabilir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunlarına genellikle eğitim kurumlarında rastlanmaktadır. Öğrencilere, velilere ve kurum personeline yönelik, bireylerin kendilerini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki hizmet veren kişiler PDR bölümü mezunlarıdır.

PDR ile psikolojinin kapsamı aynı mıdır?

Psikoloji bölümü ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik halk tarafından aynı bölümler gibi görülebilir. Ancak çalışma alanları benzer olsa da çalışma grupları düşünüldüğünde farklılıklar söz konusu olmaktadır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında genellikle 0-18 yaş arası bireyler üzerinde çalışmalar sürdürülürken, Psikoloji biliminde herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Psikolojik danışmanlar ya da rehber öğretmenler bireyin sorunu fark edip, çözüm yolu bulmasına yardımcı olurken, psikolog tüm bu süreçleri takip eder ve beraber çözüme ulaşmaya çalışırlar. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik eğitim ve pozitif psikoloji ağırlıklıdır ve bireyin olumlu yönlerine odaklanır. Psikoloji ise genellikle nevrotik, patolojik ve problemli bireylerle ilgilenen bir bilim dalıdır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik – PDR İş İmkanları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencisiyseniz ya da mezunuysanız geniş iş imkanlarına sahip olduğunuzu bilmeniz gerekir. Gerek devlette gerekse özelde çeşitli kurumlarda çalışabilirsiniz. Devlet kurumlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı ile başvurabilirken, özel sektörde tecrübeye, sizin kendinizi geliştirmiş olmanıza bakılır. Kendinizi geliştirmek okul eğitiminiz dışında, mesleğiniz üzerine almış olduğunuz çeşitli eğitimler, sertifika programları olarak sıralanabilir. Psikolojik danışman veya rehber öğretmen olarak devlet kadrosunda çalışmak isterseniz önünüzde geçmeniz gereken bir sınav var ; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS). 2019 Şubat Kamu Personeli Seçme Sınavı verilerine göre 20.000 atamanın 1056 kişilik kadrosu psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere ayrılmıştır. Bu atamalara göre taban puan 81 olarak belirlenmiştir. Bunlara ek olarak bakanlıklara bağlı kurumlarda, özel sektörde iş bulabileceğiniz gibi üniversitelerde akademik kariyer de yapabilirsiniz.

1. Eğitim

Öğrencileri anlamak, onlarla iletişim kurmak bazen zor olabilir. Ancak onlarla konuşacağınız bir kaç cümle öğrencinin hayatını değiştirebilir, ona yol gösterebilir. Öğrencilere meslek edinme yolları, verimli çalışma teknikleri, boş zamanlarını değerlendirmeleri hakkında bilgilendirme yapabilirsiniz. İlgi alanlarına göre öğrenciyi yönlendirebilir, yeteneklerini kendisinin ve ailesinin fark etmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bireysel veya grupla görüşmeler gerçekleştirebilir öğrencilerin sorunlarının kaynağını anlaması ve çözmesine yardımcı olursunuz. Gerekli durumlarda öğrencinin ebeveynleri ile iletişime geçer onlarla da görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Bu kapsamda devlet okullarında, özel okullarda ve dershanelerde rehberlik öğretmeni olarak çalışabilirsiniz.

2. Danışmanlık Hizmeti

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü mezunlarının iş bulabileceği bir diğer alan ise danışmanlık hizmeti alanına yoğunlaşmasıyla olur. Bakanlıkların çeşitli birimlerinde görev alarak danışmanlık hizmeti verebildikleri gibi kendi ofislerini açarak da danışmanlık hizmeti verebilirler.

 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim öğretmenlerinin ve psikolojik danışmanların bulunduğu Rehberlik Araştırma Merkezi’nde (RAM) de çalışabilirsiniz. Bu merkez ailelere rehberlik, psikolojik danışma, özel eğitim gerektiren durumlarda ücretsiz hizmet veren bir merkezdir. Çocuklarında yaşıtlarına göre eksiklik gören veya çocuklarının üstün zekalı olduğunu düşünen aileler bu merkezlere başvurup destek alırlar.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda ASDEP yani Aile Sosyal Destek Personeli adı altında alımlar yapar. Alınacak ve alınan personeller arasında psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları da vardır. Aile Sosyal Destek Personeli yani ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespitini yaparken gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden de yararlanılmasını sağlar.
 • Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan bir psikolojik danışman da olabilirsiniz. Aile ve çocuk mahkemelerinde, çocuk ıslah evlerinde psikolojik danışmanlar çalışmakta, çocuk mahkemelerinde ise bilirkişi olarak görev üstlenebilirsiniz. Mahkeme kararını etkileyecek ev ve okul ziyaretleri yaparak rapor yazıp söz konusu kişilerin hayatını değiştirecek kararlar verilmesinde rol oynarlar. Ceza evlerinde Pedagog olarak da çalışabilirsiniz.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezun iseniz belli illerde bulunan Psikolojik Danışma Merkezleri’nde de psikolojik danışman ya da psikoterapist olarak çalışmanız mümkündür. Psikoterapist olmak için okuldan almış olduğunuz eğitim yetmeyebilir. Bu alanda kendinizi geliştirmek için dışarıdan eğitimlere ve sertifika programlarına katılmanız gerekebilir.

3. Akademik Kariyer

Akademik kariyer yapmak için lisans eğitiminizde iyi bir öğrenci olmanızın yanı sıra geçmeniz gereken dil sınavı ve ALES gibi aşamalar vardır. Bu sınavlardan sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyerinize adım atmış olursunuz. Yüksek lisans ve doktora yaparken bir konuda uzmanlaşmanız istenir. Uzmanlaştığınız alanda da üniversitelere derslere girebilir, araştırmalar yapabilirsiniz.

4. Özel Sektör

Tüm bu çalışma alanlarının aksine kendi ofisinizi açabilir ve bahsi geçen kurumlardan bağımsız olarak çalışabilirsiniz. Ancak bu durum geniş bir sosyal çevreye sahipseniz iyi olabilir. Çünkü burada yapacağınız tüm harcamalar size ait olacaktır ve kazancınızı belirleyecek olan da sizsiniz. Kendi ofisini danışmanlar arasında ofisini kısa sürede kapatanlara sayıca fazla rastlanıyor. Bu sebeple sosyal çevrenizin geniş olması, işinizde iyi olmanız, kendinizi alanınızda geliştirmiş olmanız ofisinizin daimi hale gelmesinde önemli rol oynayacaktır.

PDR Mezunları Ne Kadar Maaş Alır?

 • Eğitim sektöründe çalışan rehber öğretmen maaşları çalışılan kuruma göre farklılık gösterebilir. Bir devlet okulunda rehberlik öğretmeni maaşları kıdem derecesi yükseldikçe 5000 TL’yi bulabilir. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin ‘Çalışma Saatleri ve İzinler’ başlıklı 37. maddesinin 2. fıkrasına göre rehberlik servislerinde görevli rehberlik öğretmenlerinin çalışma saatleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük 6 saat çalışma yükümlülükleri bulunan devlet okulu rehber öğretmenlerinin ek ders ücreti alma hakları da vardır. Ek ders ücreti 1300 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yeni atanan rehber öğretmen maaşları (ek ders ücreti hariç) 3920 TL seviyesindedir.
 • Özel okul PDR maaşı hakkında net bir şey söylemek mümkün değildir. Özel okullarda rehber öğretmen maaşları değişkenlik gösterir. Kurumlardan bazıları asgari ücret, yani 2020 TL ile rehber öğretmen maaşını öderken bazıları ise 7000 TL’ye varan seviyelerde maaş ödemektedir. Bu durum her ne kadar kurumun gelişmişliği ile ilgili olsa da aynı zamanda sizin kendinizi ne kadar geliştirmiş olduğunuzla da ilgilidir. Özel okullarda olan bu durum, dershane rehber öğretmen maaşları için de benzerdir. Dershanelerin maaş politikası, PDR personelinin yeterlilik düzeyi ve kurumun gelir seviyesi maaşların değişiklik göstermesine sebep olabilir. Dershanelerde en düşük maaş 2020 TL’dir, iyi seviyede hizmet veren kurumlarda bu ücret yükselebilir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)’nde çalışan rehberlik ve psikolojik danışmanlık personelinin maaşları ise 5100-5200 TL arasında değişir. Mesai saatleri eğitim kurumlarına  kıyasla daha fazladır ve izinleri de yıllık 20 gün ile sınırlandırılmıştır. Bu sebeple maaşları da daha yüksektir.
 • 2019 yılı itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda ASDEP yani Aile Sosyal Destek Personeli olarak çalışan bir psikolojik danışmanın maaşı 4600 TL’yi bulmaktadır.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunları  Adalet Bakanlığı’nda çalıştıklarında 3800 – 4600 TL arası maaş alırlar. 
 • Akademisyen olup bu işi yaparsanız maaşınız 5500 TL’den başlar ve kıdem olarak yükseldikçe, gerekli çalışmaları yaptıktan ve sınavları geçtikten sonra maaşınız da artar. Çalışmış olduğunuz alanda profesör olup akademik hayatınıza devam ederseniz maaşınız 9000 TL’ye kadar yükselebilir.

Bir önceki yazımız olan Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar? Nasıl Diş Hekimi Olunur? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Pdrci6059 dedi ki:

  Haftalik ek ders yaparsa degil, haftada 18_saat okul acik olursa ve rehber ogretmen fiilen gorevine gelirse bu ek dersi alie. Calisma saatleri haftada30 saattir bu 30 saati okul idsresi ile birlikte planlar.

 2. Zeynep dedi ki:

  Bu kadar az mı gerçekten 16 yıl okul okul ama alacağın maaş 3 bini bulmuyor