Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alımı 2016

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alımı 2016 İş Başvurusu

Merhaba Sayın Okurlarımız. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklama neticesinde 2016 yılı için Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere ingilizce öğretmeni, aşçı, psikolog, garson, bilgisayar mühendisi, mimar, inşaat mühendisi, harita kadastro teknikeri, makine teknisyeni sivil memur alımlarının gerçekleşeceği duyurulmuştur. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na sivil memur alımı için başvuru tarihleri ise 25 Aralık 2015 – 25 Ocak 2016 (Saat: 08:00) tarihleri aralığı şeklinde belirtilmiştir. Başvuru sonuçlarının ise 12 Şubat 2016 (Saat: 17:00) tarihinde açıklanacağı bildirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil memuru alımı için başvuru yapmadan önce başvuru koşullarını ve adaylarda aranan nitelikler gibi detayları dikkatli bir şekilde okumanız tavsiye edilmektedir. Genellikle başvuru koşulları dikkatli bir şekilde okunduktan sonra yapılan başvurularda olumlu bir netice elde eden adayların sayısı daha fazla olmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

a. Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

(1) Türk vatandaşı olmak,

(2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(3) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

b. Askerlik durumu itibariyle;

(1) Erkek adaylar için başvuruların son günü (22 Nisan 2016) itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,

(2) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

(3) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

c. Tarafsızlık ve devlete bağlılık: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 7’nci maddesine göre “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Devlet memurları her durumda devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.”

Benzer konular:

ç. Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

d. Başvuru bitiş tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (25 Ocak 1998 ve daha önce doğanlar) olmak,

e. Her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (TABLO-1)

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

g. Seçim ve mülakat aşamalarını asıl ve yedek olarak kazanan adayların sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Asker Hastanelerinin Geçici Sağlık Kurullarından “Sivil Memur Olur.” kararlı rapor almış olmak,

ğ. Son mezun olunan öğrenimle ilgili olarak, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve bu sınavdan ortaöğretim mezunları için KPSS P94, önlisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları için KPSS P3, ve İngilizce öğretmenliği için 2015 yılı KPSS P121 puanına sahip olmak,

h. İlan edilen unvanların öğrenim şartı için, son mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomaları yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylandığını gösteren “Denklik Belgesi”ne sahip olmak),

ı. Başvuru kılavuzunda belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmaktır.

i. Adaylarda aranacak nitelikler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel ve özel şartların yanı sıra Hv.K.Klığının kadro ihtiyaçları esas alınarak belirlenmiştir.

Başvurular 25 Aralık 2015 Cuma gününden saat 17:00’dan itibaren başlayacak olup 25 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 08:00’da sona erecektir. Başvurular sadece Hava Teknik Okulları’nın resmi internet web sayfası sitesi olan www.tekok.edu.tr adresindeki başvuru linkinden istenilen bilgiler doldurularak yapılacaktır. Son başvuru tarihinin ardından başvurusu kabul edilen adaylar www.tekok.edu.tr adresinden ilan edilecektir ve başvuru ile birlikte getirilmesi gereken belgeler de buradan duyurulacaktır.

Bir önceki yazımız olan Adana SASA İş Başvurusu - SASA İşçi Alımı ve İş İlanları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Benzer Konular