İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

Sektörel İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

29.10.2020

İş sağlığı ve güvenliği nedir?

İş güvenliği uzmanlığı, bir iş sırasında fiziki veya psikolojik çevre şartları nedeniyle, işçilerin meslek hastalıklarına yakalanması ile birlikte karşılaştıkları sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması ve azaltılması üzerine çalışma ve araştırmalar yapan kişilere verilen unvandır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına kısaca İSG uzmanı denmektedir. Sektörel iş güvenliği uzmanlığı ise iş güvenliği uzmanlarının hangi meslek konusunda deneyimli ise o sektörün iş güvenliği uzmanı olması anlamına gelmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlıklarına göre 3’e ayrılır.

 • ​​​​A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ( çok tehlikeli iş yerlerine bakar )
 • B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ( tehlikeli iş yerlerine bakar )
 • C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ( az tehlikeli iş yerlerine bakar )

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için öncelikle gerekli sertifika ve belgelerin alınmış olması gerekmektedir. 50 işçiden az işçi çalıştıran özel sektör iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle İSG alanında personel ihtiyacı oldukça fazladır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı unvanı alabilmek için aşağıdaki lisans programlarından mezun olmak veya aşağıdaki unvanlardan birine sahip olmak gerekmektedir.

 • Mimarlık veya mimarlık fakültesi mezunları
 • Bakanlıkların ya da ilgili kuruluşların çalışmalarını denetleyen müfettişler
 • İş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans mezunları
 • Fizik, kimya veya biyoloji dallarında çalışanlar
 • Teknik öğretmenler

Otomotiv Mühendisliği Maaşları ve İş İmkanları

Bu şartlara uyan kişiler iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için sertifikasyon dönemini atlattıktan sonra iş güvenliği uzmanlığı sınavından en az 70 puan almak zorundadırlar.

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

Az tehlikeli sınıflarda yer alan işletmelerin çalıştırma zorunluluğunun olduğu C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için gerekli belgeleri alıp, bakanlık sınavını başarıyla geçmiş olmak yeterlidir. İSG uzmanı bulundurmak zorunda olan iş yerlerinde C sınıfı İSG uzmanı meydana gelebilecek tehlikeleri önceden belirleyerek gerekli önlemleri almakla sorumludur. Aldıkları eğitimler ve sorumluluklar, diğer sınıflardaki iş sağlığı ve güvenliği uzmanları kadar yüksek değildir.

B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

Tehlikeli ve az tehlikeleri sınıflarda yer alan işletmelerin çalıştırdığı B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı unvanı alabilmek için yine belgeleri aldıktan sonra bakanlık sınavından başarı notu almak gerekmektedir. Bunun yanında B sınıfı belgesi alabilmek için hem kurslar mevcut olup hemde üniversitelerin 2 yıllık eğitimleri bulunmaktadır. Tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde çalışan B sınıfı İSG uzmanları görevli olduğu iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliğini sağlamaktan sorumludur. C sınıfı İSG uzmanlarına göre sorumlulukları biraz daha yüksek olan B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına göre daha azdır.

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

Çok tehlikeli olarak adlandırılan iş kollarında yer alan işletmelerin çalıştırdığı A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, bu unvanı alabilmek için öncelikle A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği kursuna başvurmalıdır. Bu kursa başvurmak içim, B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak ve en az dört yıl fiilen çalıştığını gösteren belgeye sahip olmak gerekmektedir. A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için en tehlikeli sınıfta bulunan bazı iş sektörleri şunlardır;

 • Maden tesisleri
 • Petrol işletmeleri
 • Elektrik-elektronik komponentleri içeren tesisler
 • PVC gibi ürünlerin imalat ve doğrama tesisleri
 • İnşaat alanları
 • Kimyevi madde içeren ve üreten işletmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Ne kadar Maaş Alır?

Günümüzde büyük sorumlulukların altına imza atan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sınıflarına göre 2020 yılındaki ortalama maaş düzeyleri şu seviyelerdedir.

 • C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı 2020 maaş ortalaması: 3800 TL
 • B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı 2020 maaş ortalaması: 5000 TL
 • A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı 2020 maaş ortalaması:7000 TL

Endüstri Mühendisliği İş İmkanları Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temelleri Nedir?

İSG Uzmanlarının Hedefleri:

 • Bir iş sırasında iş kazalarının yaşanma ihtimalini en aza indirgenerek, meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve kaliteli çalışma ortamı yaratmaktır.
 • İnsanlığın sanayileşme sürecine girmesi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bunun sebebi sektörel faaliyet alanlarının artması, işlemlerin karmaşıklaşması ve tehlikelerin çoğalmasıdır. Bu gelişmeler aynı zamanda bazı kuralların konulmasını, standartların olmasını ve kanunların çıkartılmasını zorunlu kılmıştır.

İSG Uzmanları Ne Yapmalıdır?

İş yeri ortamı, üretim süreci, alet ve ekipman, yönetim ve denetim aksaklıkları kısaca tehlikenin saptanması sağlamalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Nedir? ​​​​​

Öncelikle çalışanların yaşayabileceği kazaları ve tehlikeleri görerek bunlara önlem almak ve çalışanları yaşanabilecek kazalardan korumaktır. Üretim güvenliğini ve iş yeri güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek kazaları en aza indirgemektir..

İş Kazalarının Nedenleri Nelerdir?

İşçinin çalışma saatleri içerisinde, iş yerinde veya iş dışında gerçekleşip işçiye zarar veren olanlara “iş kazası” denir. İş kazaları nedenleri; insana bağlı ve fiziksel-mekanik nedenler olmak üzere 2’ye ayrılabilir. İnsana bağlı nedenler arasında; kişisel, fizyolojik ve psikolojik sebepler vardır.

 •  Fiziksel-mekanik nedenler arasında; makineler, üretim organizasyonu, ve çevresel sebepler vardır.
 •  Kişisel nedenler: çalışanın yaptığı işe uygun olmayan yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, statüsü, kıdemi ve eğitimi olarak sıralanır.
 •  Fizyolojik nedenler: çalışanın yaptığı işe uygun olmayan fiziksel yetersizliği, uyumsuzluğu, yaşadığı uykusuzluk ve yorgunluk olarak sıralanır.
 •  Psikolojik nedenler: çalışanın yaptığı işe uygun olmayan zihinsel yeteneği, duygusal yapısı, duygusal uyumsuzluğu, sakarlığı, aşırı güven duygusu, konsantrasyon bozukluğu, ihmalkarlığı ve yaşadığı stresler olarak sıralanır.
 •  Makinelerin yol açtığı kazalar.
 •  Üretim organizasyonun yol açtığı kazalar.
 •  Çevresel nedenler: gürültü, aydınlatma, ısı, nem ve radyasyon olarak sıralanır.

 İş kazalarına karşı alınacak önlemler nedir?

Risk değerlendirme: İş yeri ile ilgili bilgi toplanmalıdır. Bunlar işyerinde çalışan işçilerin ve iş ekipmanlarının özellikleri, işyerindeki tehlikelerin yol açacağı olası sonuçlar, tanımlanmış olan tehlikeli ve risk içeren davranışlar, tehlike ve risklere karşı alınmış tedbirler şeklinde belgelenmelidir. İnandırma ve özendirme: Risklerin değerlendirilmesi tek başına yeterli değildir. Önemli olan insanları inandırarak tedbirli olmaya özendirmektir. İşe uygun işçi seçme: İşçileri, işe alırken, işe uygun yetenek testi yapılması, sık kaza yapan işçilerin saptanması, beden yeteneklerine uygun bir şekilde iş değiştirme olanakları tanınması ve ergonomisine uygun seçimler yapılmalıdır. İş güvenliği disiplininin sağlanması: Son çare disiplin tedbirlerine başvurulur. İhtar, ücret kesintisi veya işine son verme bu tedbirlerdendir. Fakat öncelikle 3 madde değerlendirilmelidir.      

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.