İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

Üniversite Öğrenci Affı 2018 – 2019 Eğitim Dönemi Şartları Nelerdir?

Türkiye’de çok sayıda insan çeşitli sebeplerden dolayı lise ya da lisans yani üniversite eğitimine süreli veyatta süresiz ara vermektedir. Maddi durumlar, gençlik heyecanı ile alınan ani kararlar gibi birçok etken bu durumun sebebi olarak rahat bir biçimde gösterilebilir. Eğitim hayatını yarıda bırakan ya da herhangi bir yerde okumaya hak kazanmış olup da bazı sebeplerden dolayı kaydını yaptırmayan öğrenciler için yeni bir öğrenci affı 2018 – 2019 dönemi için gündemdedir.

Geçtiğimiz zamanlarda YÖK Başkanvekili tarafından yapılmış olan açıklamada bu durumda olan ve herhangi bir af durumunda yaklaşık 500 bin kişinin kaldıkları yerden eğitim hayatına devam edebileceklerinin altı çizildi. Resmi gazetede de yayınlanması ile birlikte öğrenci affı resmen duyrulmuş oldu.

Öğrenci affı duyurusu şu şekilde yapıldı;

“18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı kanununun 15 inci maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.”

Bu doğrultuda öğrenim affından yararlanmak isteyen öğrenci adaylarının daha önce yarım bıraktıkları ya da okumaya hak kazandıkları kurum ve kuruluşlara 18 Mayıs 2018 – 18 Eylül 2018 tarihleri aralığında başvuruda bulunması gerekmektedir.

Öğrenci üniversite affı 2018 2019 başvuru şekli ise başvuru dilekçesi ve Adli Sicil Kaydı Belgesi ile birlikte şahsen, posta veyatta kargo yolu ile başvuru şeklindedir. Bunun yanı sıra evraklar hususunda e-devletten alınan evraklar da kabul edilecektir. Ancak üniversite affına başvurmadan önce başvuru yapmak istediğiniz kurumdan başvuru öncesinde ön bilgi almanız tavsiye edilir.

Siz değerli öğrenciler de 2018 2019 üniversite affı başvurusu hakkındaki değerli yorumlarınızı yazı altından belirtebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Endüstri Mühendisliği İş İmkanları Olanakları başlıklı makalemizde Endüstri Mühendisliği Taban Puanları 2018 2019 hakkında bilgiler verilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.