İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

PTT Personel Alımı İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar Nelerdir?

12.03.2019

PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirket), her yıl düzenli olarak iş gücü tespiti yapar ve bu tespit bir programa bağlanarak yönetim kurulu onayı ile yürürlüğe konulur. Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç duyulan iş gücü ve unvanlara göre dağılımın tespiti için iş gücü analizleri ve görev tanımları yapılarak norm pozisyonlar belirlenir. Akabinde 657 Devlet Memurları Kanunu idari hizmet sözleşmesi ile istihdam gerçekleştirilir. Personel alımı KPSS’ye katılım sağlamış ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanı almış olanlar arasından yapılır.

PTT Personel Alımı Şartları

Genel Şartlar 

 • 25/05/2009 tarihli 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesinin kapsadığı kişiler ile PTT’nin yurt dışında yer alan iş yerlerinde çalışacak olanlar haricinde Türk vatandaşı olmak
 • KPSS’ye katılmış ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanı almış olmak
 • 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak
 • Askerlik ile ilgili ilişiği bulunmamak, (askerlik çağına gelmemiş olmak/askerlik çağı gelmiş ise ertelemiş veya askerlik hizmetini yapmış olmak)
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olmak; zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçlarından suçlu bulunmamış olmak
 • Atanacağı pozisyonun öğrenim şartını sağlamak
 • Diğer kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlüğüne sahip olmamak
 • Yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınavlarda başarılı olmak
 • Disiplin cezası ile çalıştığı hiçbir kurumdan çıkarılmamış olmak

Özel Şartlar

 • Alım yapılacak pozisyon için hizmetin gerektirdiği özel şartlar; öğrenim durumu, yabancı dil, deneyim, fiziksel özellikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

PTT Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

 • PTT iş başvurusu için alım ilanı için belirtilen tarih aralığında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr adreslerinden başvuru yapılabilir.
 • Başvuru yapacak olan adaylar, belirtilen pozisyonlardan yalnızca bir tanesine başvuru yapabilir.
 • Adaylar; başvuru yapacakları pozisyonda ikamet şartı var ise MERNİS sisteminde adresinin bulunduğu ildeki ilana başvuru yapabilecek, başvuruda ikamet şartı aranmadığı durumda dilediği ildeki ilan için başvuru yapabilecek.
 • Başvuru belirtilen internet adresi üzerinden yapılmalıdır. Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapılmamalıdır eğer yapılırsa başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • PTT personel alımı başvuru formuna, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr adreslerine giriş yaparak ulaşılabilir.
 • PTT iş başvurusu ücreti 60 TL’dir. Bu ücret, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına, sınav başvurusu yapılmadan önce yatırılmalıdır.
 • Sınav ücretini adaylar; PTT merkezinden veya şubelerinden ve PTTmatik’lerden T.C. kimlik numarası ile yatırabilirler.
 • Başvuru yapan adayın yanlış/yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilirse; aday sınavı kazanmış olsa bile göreve başlayamaz, göreve başlatılmış olan adayın ise PTT ile ilişiği kesilir.
 • Başvuruda bulunduğu halde sınava girmeyen adayların ücreti iade edilmez.
 • Yanlış bilgi veren adayın tespiti durumunda da ücret iadesi yapılmaz.
 • Sınav yeri (yazılı ve sözlü), tarihi ve saati www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr adreslerinden ilan edilir ve adayların cep telefonuna bilgilendirme SMS’i gönderilir.
 • Yazılı sınava girecek olan adaylar yanlarında; sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numarasını gösteren onaylı ve fotoğraflı bir kimlik belgesini (pasaport, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, T.C. kimlik kartı) bulundurmalıdır.
 • Sınav giriş belgesi, kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarası girilerek alınabilir.

Yazılı Sınav Hakkında

 • Yazılı sınav 17 farklı şehir merkezinde gerçekleştirilir. Bunlar: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya ve Erzurum
 • Yazılı sınav test usulüdür ve her soru 5 şıktan oluşur.
 • Yazılı sınavda adaylara girecekleri pozisyon dahilinde farklı sorular sorulur. PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim- Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Pazarlama, Lojistik, PTT’de çalışan Gişe ve Büro personel görevlisi) pozisyonu için yazılı sınavda genel kültür ve genel yetenek konularından 100 soru sorulur. Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Postacı (Postacı, PTT’de çalışan firma elemanı), PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim- Tercümanlık hariç) pozisyonu için yazılı sınavda genel kültür ve genel yetenek konularından 40 soru, mesleki alandan ise 60 soru sorulur.
 • Yazılı sınavda sorulacak olan genel kültür ve genel yetenek ile mesleki konulardan sorulacak konular kurumun sayfasında yer paylaşılır.

Hangi Pozisyonlar Yazılı, Hangileri Hem Yazılı Hem de Sözlü Sınav ile Değerlendirilir?

 • Yalnızca yazılı sınav uygulanacak pozisyonlar; Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonudur.
 • Hem yazılı hem de sözlü sınav uygulanacak pozisyonlar; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ve Tekniker pozisyonudur.

Yazılı ve Sözlü Sınavların Değerlendirilmesi

 • Yazılı sınavda doğru cevaplar baz alınır. Yanlış cevaplar değerlendirilmeye tabi değildir.
 • Hatalı soru/ sorular çıkması halinde ilgili soru/sorular iptal edilir. İptal edilen soru/soruların puanları diğer sorulara eşit bir şekilde dağıtılır.
 • Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonu için 60 puan ve üstü alınmalıdır.
 • Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ve Tekniker pozisyonu için 70 puan ve üstü alınmalıdır.

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonunda yazılı sınavda eşitlik var ise sınav puanı eşit olan adayların diploma tarihine bakılır ve daha önce mezun olan aday tercih edilir. Mezuniyet tarihi aynı ise yaşı büyük olan aday tercih edilir. Yaşlarının da aynı olması durumunda adayların diploma mezuniyet notuna bakılır ve notu yüksek olan aday öncelikli olur.

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı, Tekniker pozisyonunda adayların başarı puanı eşit ise yazılı sınavdan yüksek alan aday tercih edilir. Yazılı sınavın eşit olması durumunda adayların diploma tarihine bakılır ve daha önce mezun olan aday tercih edilir. Mezuniyet tarihleri de aynı ise adaylardan yaşı büyük olan tercih edilir. Yaş durumları da aynı ise adayların diploma mezuniyet notu yüksek olan aday öncelikli olur.

 • Sözlü sınava çağrısında, alım yapılacak pozisyondaki adayların 3 katı kadar aday çağrılır. Çağrı işlemine puanı yüksek olan adaydan başlanır.
 • Sadece yazılı sınav ile alım yapılan pozisyonda ise alım yapılacak sayı kadar en yüksek puanlı adaydan başlanarak atama yapılır.

PTT İş Başvurusu Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Sınav sonucu (yazılı ve/veya sözlü) PTT’nin internet adresinde duyurulur. Adaylara bunun dışında bir bilgilendirme yapılmaz. Bu yüzden internet adresinden sınav sonuçlarının takip edilmesi, adayların faydasına olacaktır. Sınav sonucu olumlu olan adayların istenecek evrakları tamamlaması ve teslim etme süresi geçmeden teslim etmeleri gerekir.

Ataması Gerçekleşen Adaylar Ne Yapmalı? Adaylardan Hangi Belgeler İstenir?

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Okul/noter tarafından onaylı örneği olmalıdır. Belgenin aslı getirilmiş ise kurum tarafından fotokopisi onaylandıktan sonra aslı kişiye teslim edilir.)
 • Yükseköğretim mezun belgesi (E-devletten alınabilir.)
 • Adli sicil kayıt belgesi (E-devletten alınabilir.)
 • Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge (E-devletten alınabilir.)
 • İş isteme beyannamesi
 • Mal bildirim beyannamesi
 • Sağlık kurulu raporu (Postacı ve PTT’de çalışan Firma Elemanı pozisyonu için adayın; her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya olarak yapabileceği belirtilmelidir.)
 • Başka bir kurum ve kuruluşa herhangi bir mecburi hizmeti olmadığını gösteren yazılı beyan
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5 X 6 boyutunda vesikalık fotoğraf
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret)
 • Gişe ve Büro Görevlisi (sigortacılık) pozisyonu için SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Sertifikası
 • Yabancı Dil Sınavı Belgesi (Avukat, Mimar, Mühendis) YDS/ YÖKDİL ve denkliği bulunan diğer sınavlardan 60 puanı gösterir belge; PTT Uzman Yardımcılığı pozisyonu için 70 puan aldığını gösterir belge

Yukarıdaki belgelerin temininin ardından işleyen süreç şu şekildedir:

Gişe ve Büro Görevlisi ve Postacı pozisyonuna atanmaya hak kazananlar, yazılı sınav sonucu ilanından itibaren 15 gün içinde 22. maddede kendilerinden istenilen belgeler ile birlikte Taşra Teşkilatının ilgili PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Birimine başvurur.

 • Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ve Tekniker pozisyonuna atanmaya hak kazananlar, sözlü sınav sonucu ilanından itibaren 15 gün içinde 22. maddede kendilerinden istenilen belgeler ile beraber Merkez Teşkilatındaki İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatındaki ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine başvurur.
 • Ataması gerçekleşen adayların başvuru formunda yazılı olan adresine bildiri yapılır, kendilerine bildiri yapıldıktan sonra adaylar, 15 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Belge ile sebebi ispatlanmadığı durumda göreve başlamayanların ataması iptal edilir. Askerlik haricinde göreve başlamama hali 2 ayı geçtiği takdirde de atama iptali gerçekleştirilir.
 • Ataması yapılıp göreve başlayan aday, görevine başladıktan 6 ay sonra görevinden ayrıldığı takdirde yedeklerin arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

Bir önceki yazımız olan Ambulans Şöförü Alımı 2020 - Ambulans Şöförü Nasıl Olunur? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.