İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

Kaptan Nasıl Olunur? Boy Sınırı ve 2020 Maaşları

Kaptan, bir geminin sevk ve idaresinden sorumlu olan kişidir. Gemideki en yetkili kişi olan kaptan, şirketin hukuken gemi personeli ve üçüncü taraflara karşı temsil temsilcisi konumundadır. Kaptanların yüksek maaş olanakları ve konumları itibarıyla saygı görmeleri mesleğin uzun yıllardır popülerliğini korumasında ve mesleki tercih aşamasındaki gençlerin kaptanlık üzerine araştırmalar yapmasında etkili faktörlerdir.

Türkiye, dünyada en fazla kaptan bulunduran 3. ülkedir. Buradan yola çıkarak kaptanlık mesleğini yapanların Türkiye’de işsiz kalma olasılığının düşük olduğu gibi bir sonuca varmak doğru olmaz. Aksine Türkiye’deki nakliye sorunları sebebiyle mesleğini icra edemeyen birçok denizci mevcuttur. Kaptanların yanı sıra denizcilik sektöründe çalışanların birçoğunda da üniversite mezunu olma şartı aranır. Armatörlerin büyük yük gemilerinde tercihlerini ucuz yabancı işçilerden yana kullanması sebebiyle alt kademede çalışanların da iş imkanlarının geniş olduğu söylenemez.

Gemi Adamı Nasıl Olunur?

Denizci olmak için başat şart gerekli eğitimleri alarak sertifika ya da diploma sahibi olmaktır. Bu eğitimler; üniversitelerde, yüksekokullarda, denizcilik okullarında ya da özel kurslarda verilmektedir. Peki kaptan olmak İçin hangi bölüm seçilmeli?

 • Kaptan olmak için üniversitelerin 4 yıllık deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği bölümünde eğitim görülebilir. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler 1. sınıfın sonunda gemi yönetim mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği ya da deniz ulaştırma mühendisliği dallarından birini seçerler.
 • 4 yıllık eğitimin tamamlanmasının ardından kaptan adaylarının 1 senelik uzak yol stajına katılmaları gerekir.
 • Staj dönemi de bittikten sonra adaylar üçüncü kaptanlık sınavına grmeye hak kazanırlar.
 • 2 yıllık denizcilik meslek yüksekokulu mezunları ise yakın yol vardiya zabitliği sınavına girebilirler.
 • Üniversite diploması yalnızca 3. kaptanlık sınavına girebilmek için yeterlidir. Kaptanlık için ayrıca TOEFL sınavından geçer not alınmalıdır.

Denizcilik Lisesinden Kaptan Olunur mu?

Denizcilik lisesi güverte bölümünden mezun olduktan sonra 6 ay açık deniz stajı yapılır. Stajdan sonra sınava girerek 3000 groston gemide 3. kaptan olarak işe başlanabilir. Ancak işsizliğin ve yabancı çalışanın çok olduğu bu sektörde, işe başlayabilmek için yüksekokul mezunu olmak şarttır.

Yat Kaptanı Nasıl Olunur?

Yat kaptanı, tekneyi seyrüsefere hazırlayan, yolcu alan, limana yanaşan, limandan ayrılan, teknenin temizliği ve bakımı işlemlerini yaptıracak bilgi ve beceriye sahip olan kişidir.

Yat kaptanı olmak için;

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • En az lise mezunu olmak,
 • 21 yaşını doldurmak,
 • Zorunlu 4 aylık kursta başarılı olmak,
 • 6 aylık stajı tamamlamak,
 • Gemici sınavında başarılı olmak,
 • Gemide, gemici belgesiyle 6 aylık staj yapmak,
 • Gerekli güvenlik sertifikalarına sahip olmak,
 • Telsiz operatör veya kısa mesafe telsiz operatör sertifikasına sahip olmak,
 • Gemi adamı cüzdanına sahip olmak,
 • Yat kaptanlığı sınavında başarılı olmak,
 • Sağlık raporunda belirtilen tüm şartları sağlamak gerekir.

Gemi Kaptanı Olmak İçin Ne Gerekir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Sağlık durumunun Gemi Adamları Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olduğunu belgelemek,
 • 16 yaşını bitirmek,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • Gemici eğitimini yetkili eğitim kurumlarında görmüş olmak,
 • Askerliğin en az 9 ayını güverte eri olarak yapmak ve bunu belgelemek,
 • Uzak yol kaptanı olmak için ise bu şartlara ilave olarak taksirli suçlar ve ertelenmiş mahkumiyet kararı hariç olmak üzere affedilmiş olsa bile rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, devlet sırlarını açığa çıkarma ve terörün finansmanı gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekir.

Ayrıca kaptan olmak İçin boy sınırı olup olmadığı da merak edilen bir konudur. Boy-kilo sınırı üniversiteye göre değişim gösterebilmektedir. Ancak denizci olmak için boy ve kilodan ziyade vücut kitle indeksine ve vücudun genel sağlık durumuna bakılır. Örneğin kilolu birinin obezite riski varsa bu durum denizci olmaya engeldir.

Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönergesi için TIKLAYINIZ!

Gemi Adamı Sağlık Raporu Almaya Engel Durumlar

 • Madde bağımlılığı
 • Akıl ve ruh hastalıkları
 • AIDS gibi kan hastalıkları
 • İskelet sistemi bozuklukları
 • Uzun seyirli bulaşıcı hastalıklar
 • Duyu organlarında ciddi fonksiyon kayıpları

*Gözlük ya da lens kullanmak sağlık raporu almaya engel teşkil etmez.

Gemi Kaptanı Maaşları

Kaptanlar maaşlarını genellikle dolar üzerinden alırlar. Maaşlar bulundukları pozisyona göre değişim göstermektedir. Devlette kaptan maaşları 5.000 ila 15.000 TL arasında değişir ve bu miktarlar özel sektörde çalışanlara göre daha düşüktür. Yani İDO kaptan maaşlarının da özel sektöre göre düşük olduğu söylenebilir. En yüksek maaşı kimyasal tanker kaptanları almaktadırlar. Ancak kimyasal tankerler diğer gemilere göre daha riskli ve sağlığı tehlikeye attığı için tercih oranı düşüktür.

 • 3. ve 4. kaptan: 2800-3000 dolar maaş + 6 ayda bir ikramiye
 • 2. kaptan: 4500-5000 dolar maaş + 6 ayda bir ikramiye
 • Kaptan: 6000-7000 dolar maaş + 6 ayda bir ikramiye

Gemide Statüler Nasıldır?

Güverte bölümünde:

 • Kaptan: Gemideki en yetkili idari amirdir. Gemi ile ilgili birçok karar kaptan tarafından alınır. Gemiye talimat vererek yönlendirme yapar. Ancak gemiyi kendisi sürmez yalnızca kumanda eder.
 • İkinci Kaptan: Kaptandan sonra en yetkili kişidir. Yüklerin tahliyesi, dağıtımı, personel ilişkileri ve emniyet gibi birçok konuyla alakalı sorumludur. 36 aylık denizcilik hizmetinden sonra sınava girerek gemi kaptanı olabilirler.
 • Üçüncü- dördüncü Kaptan : Her ikisine de efendi kaptan denilir. Yazışma, evrak ve emniyet işleriyle ilgilenirler.
 • Güverte lostromosu: İşçilerin amiridir. Reis olarak hitap edilir. Günlük yapılması gereken işleri ikinci kaptandan öğrenerek diğer çalışanlara görev dağılımı yapar.
 • Usta gemici: Reis tarafından verilen görevleri güvertede yerine getirir. Genelde boya ve kazıma işi ile ilgilenir.
 • Gemici: Reise bağlıdır. Usta gemici ile aynı işi yapar ancak usta gemici kadar tecrübeli değildir.
 • Aşçı: Gemide yemek yapımından sorumlu kişidir.
 • Kamorot: Aşçıya yardım eder ve temizlik işi ile ilgilenir.

Makine Bölümünde:

 • Baş mühendis: Geminin teknik amiridir. Gemideki her türlü teknik sorunla ilgilenir. Baş kaptana karşı sorumludur.
 • İkinci mühendis: Baş mühendisten sonraki en yetkili kişidir. Makinedeki arızaların onarımı ile ilgilenir.
 • Üçüncü/ dördüncü mühendis: 2. mühendisin verdiği görevleri yerine getirir. Diğer ismi “çarkçı”dır.
 • Elektrik zabiti: Gemideki elektrik işleri ile ilgilenir.
 • Makine lostromosu: Gemi makine dairesindeki işleri yapar ve gerekli kontrolleri sağlar.
 • Fitter: Kaynak yapan ve torna tezgahı ile ilgilenen kişidir.
 • Yağcı: Adından da anlaşıldığı üzere makine dairesindeki yağlama işi ile meşguldür.
 • Silici: Temizlik işlerinden sorumludur. Kaldırılmış bir bölümdür.

Bir önceki yazımız olan Savcı Nasıl Olunur? Yaş Şartı Var mı? Gereken Özellikler Neler? başlıklı makalemizde hakim ve savcı arasındaki farklar, savcı ve savcı nasıl olunur hakkında bilgiler verilmektedir.

Harika bir çıkış yolu: Kendinize Pasif Gelir Kaynakları Yaratın!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.