İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

Nasıl Milletvekili Olunur? Şartları Neler? 18 Yaşında Milletvekili Olmak

Milletvekili, genel seçimlerde oy kullanan kitleyi parlamentoda temsil eden kişiye denir. Genelde milletvekillerini, bir siyasi partinin çatısı altında görsek de bağımsız olarak meclise girmek de mümkündür. Milletvekilliği, dolgun maaşının yanında, sağladığı ayrıcalıklar ve yarattığı popülarite ile birçok kişinin ulaşmak istediği bir mertebedir. Fakat bu şans, yeni sistem gereği sadece 600 kişinin yüzüne gülmektedir. Her milletvekili, bir bölgeyi temsilen mecliste bulunmaktadır. Bazı illerin birden fazla temsilcisi bulunabilmektedir. Bu, partinin başarısına ve ilin büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Fakat milletvekilleri, temsil ettikleri ilden bağımsız, bütün ülke için hizmet etme konusunda yemin etmektedirler.

Zaman zaman mebus olarak da tabir edilen milletvekilleri, sürekli göz önünde olan, bu sebeple de geniş kitlelerce tanınan kişilerdir. Ülke yönetiminde önemli bir role sahip olan milletvekillerinin her bir kararı, yaşantımızı doğrudan etkileyebilmektedir. Bu sebeple yanlış politikalar, milletvekillerinin sıkça eleştirilmesine neden olmaktadır. Bilindiği gibi ülkemiz, 2018 Haziran ayıyla beraber yeni bir sisteme geçiş yaptı. Bu radikal geçiş, milletvekillerinin aldığı rolünü de ciddi anlamda etkiledi. Şu an itibariyle milletvekillerinin, önceki sisteme kıyasla daha az etkisi bulunuyor. Bu sebeple milletvekillerinin görevlerini, koşullarını, görev sürelerini incelerken, güncel sistemi analiz etmek ve incelemek gerekiyor.

Milletvekili Olma Şartları

Ülkemizde bugün itibariyle milletvekili olmak için en az İlkokul mezunu olmak gerekir. Ayrıca milletvekili olmak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı olması, en az 18 yaşında olmaları ve askerlik süreci içinde olmamaları gerekir. Öte yandan adli sicilin temiz olması da şartlar arasındadır. Bunlar milletvekili olmak için belirlenen ana koşullardır. Bundan sonraki özel koşulları partiler belirleyebilmektedir. Her parti, “milletvekili olmak için gerekenler” listesini kendi tüzüğü ve politikasına göre belirler. Özel koşullar konusunda partiler inisiyatif alabilmektedir. Milletvekili olmak için öncelikle bağlı olduğunuz partinin onayını almanız gerekiyor. Adaylık başvurunuz değerlendirilirken bazı önemli kriterlerle karşılaşırsınız. Örneğin hakimlerin savcıların, yüksek yargı mensupları, silahlı kuvvetlere bağlı çalışanlar adaylık başvurusunda bulunamazlar. Eğer milletvekili olmak istiyorlarsa, öncelikle dahil oldukları bu işlerden istifa etmek durumundalar. Milletvekili adayları için belirlenmiş ana koşulları karşıladığınız takdirde, bağlı olduğunuz partinin özel koşullarıyla muhatap olursunuz. Partiye bu aşamada başvuru için bir ücret ödenmesi gerekir; fakat kimi partiler bu süreçte ücret talep etmezler. Genelde bu süreçte sizden:

 • Adli sicil kaydı
 • Detaylı bir CV
 • Askerlikle ilişiğin olmadığına dair belge
 • Sağlık belgesi
 • Fotoğraf ve kimlik gibi belgeleri temin etmeniz beklenir
 • Öte yandan aday, az önce saydığımız mesleklerden birine sahip ise o halde istifa ettiğine dair belgeyi sunması icap etmektedir.

Milletvekili Başvuruları

Genel seçimlere kısa bir süre kala milletvekili başvuruları kabul edilir. Fakat bu her parti özelinde farklı işleyen bir süreçtir. Örneğin CHP’nin başvuru kabul süresi ile AKP’nin başvuru kabul süresi birbirinden farklı olabilir. Bazı partiler ek olarak başvuru süreçlerini uzatma yoluna gidebilirler. Tabii, burada önemli olan YSK’nın partilere tanıdığı resmi süredir. Bağımsız adaylar için YSK genel anlamda biraz daha fazla süre tanıyor. 24 Haziran 2018 seçiminde bağımsız adaylar 27 Mayıs’a kadar YSK’ya başvurularını gerçekleştirmişti. Ayrıca bu seçimde AKP’den 7 bin civarında kişi milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunmuştu. Partiler son aşamada kendi içlerinde uygun gördükleri adayları resmi olarak YSK’ya iletmektedir.

Partilerden Nasıl Milletvekili Olunur?

Seçime giren küçük ya da büyük her parti, milletvekili adayları konusunda farklı bir şartname belirler. Hem ücretler hem de başvuruda istenen belgeler, her partide farklılıklar içerir.

AKP Milletvekili Adayı Nasıl Olunur?

AKP, iktidar partisi olduğu için doğal olarak günümüzde milletvekilliği açısından en yoğun talebin olduğu parti konumundadır. Örneğin AKP’ye Haziran 2018 seçimlerinde 7 binin üzerinde resmi başvuru gerçekleşti. Fakat bu 7 bin civarı aday arasından 293 isim zafere ulaştı. AKP, milletvekili olmak isteyen erkek adaylardan 6 bin TL, kadın adaylardan ise 3 bin TL başvuru ücreti talep etmektedir. Engelli adayların vermesi gereken ücret ise 1000 TL. Başvuru sürecinde doldurulması gereken formun işleme dahil olması için, bu ücretlerin zamanında yatırılması gerekir. AKP, adaylarından:

 • Banka dekontu
 • Kimlik fotokopisi
 • Diploma
 • 2 adet fotoğraf
 • Adli sicil belgesi
 • Askerlik durum belgesi istemektedir.

CHP Milletvekili Adayı Nasıl Olunur?

CHP de kadın ve engelli bireylere başvurularda pozitif ayrımcılık uygulayan partiler arasında. CHP buna bir de gençleri eklemiş durumda. Kısacası gençler, kadınlar ya da engelli bireyler, başvuru sürecinde 5 bin TL ödemektedir. Diğer adaylardan alınan ücret ise 10 bin TL. Öte yandan başvuru esnasında her adaydan 1000 TL, dosya ücreti temin etmektedirler. Doldurulan başvuru belgelerinin banka makbuzları ve diğer belgelerle beraber parti merkezlerine ulaştırılması gerekir. CHP’ye 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 600 küsur kişi adaylık için başvuruda bulunmuştu.

MHP Milletvekili Adayı Nasıl Olunur?

MHP’den milletvekili olmak isteyen kişilerin başvuru öncesinde ödemek durumunda oldukları ücretler her dönem değişiyor. Haziran 2018 seçimleri için MHP  adaylardan 2.500 TL talep etmişti. Adaylar doldurulmuş başvuru formu ve bu ücretin yattığına dair makbuzu partiye ulaştırmalıdırlar. Parti posta yoluyla yapılan başvuruları asla kabul etmiyor, adayların kayıt kabul merkezlerine şahsen gelmeleri gerekiyor. Başvuru formunu edinmek içinse merkezlere gitmeye gerek yoktur, adaylar bu formu doğrudan internet üzerinden indirebilirler. Ayrıca bu başvuru sırasında;

 • 2 adet sicil belgesi
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • 2 adet öğrenim belgesi fotokopisi
 • 2 adet kimlik fotokopisi
 • Askerlik durum belgesi
 • Detaylı bir özgeçmiş
 • Kişi kamuda çalışıyorsa istifa edildiğine dair belge MHP’nin başvuru esnasında talep ettikleri arasındadır.

Bağımsız Milletvekili Nasıl Olunur?

Milletvekillerinin ezici bir çoğunluğu iktidar ya da muhalefet partilerinden birine bağlı olarak meclise girmeye hak kazanır. Nadiren de olsa bağımsız milletvekillerinin başarı hikayelerine mecliste rastlamak mümkündür. Bağımsız milletvekillerinin, tek başına yürüttükleri seçim çalışmalarından zaferle ayrılmış olmaları, büyük saygı uyandırmaktadır. Bağımsız milletvekili olmak için çevre il seçim kurullarına başvurmak gerekiyor. Kişi, koşulları karşıladığını beyan eden bir dilekçeyle başvuru sürecini başlatır. Akabinde belirlenen başvuru ücretini kuruma öder. Eğitim ve askerlik durumuyla alakalı belgeler, kimlik, adli sicil kaydı bu aşamada adaydan istenmektedir. Şehrin nüfusu, çıkarılan mebus sayısına bölünür. Elde edilen miktar, tam olarak bağımsız adayın alması gereken miktardır.

18 Yaşında Milletvekili Nasıl Olunur?

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemize getirdiği önemli yeniliklerden bir tanesi de milletvekilliği yaşıdır. Daha önceki sistemde milletvekili olmak için kişinin en az 25 yaşında olması şarttı. Bu yenilik, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum zamanında netleşmişti. Yani bir nevi referandumda evet ya da hayır yönünde oy kullanacak olan kitleye karşı bu bilgilendirme önceden yapılmıştı. Referandumda başkanlık sisteminin kabul olmasıyla beraber milletvekili yaşının 18’e düşürülmesi resmilik kazanmış oldu. Milletvekilliği için aslında çok uzun seneler boyunca şart koşulan yaş minimum 30’du. Bu yaş sınırı 2006 senesinden sonra 25’e, 2018 itibarıyla da 18’e düşürülmüş oldu. Milletvekilliği her kesimden, her yaştan, her zihinden bireylerin temsil edildiği bir kurum olduğu için, meclisin gençleştirilmesi projesi, toplumun da onayından geçmiştir. Bu yenilikle beraber yaklaşık 8 milyon insan (18-25 arası) kendilerini temsil etme hakkına kavuşmuştur. Avrupa’nın genç nüfus konusunda öncü ülkelerinden biri olan Türkiye’nin, siyasi arenada bu potansiyeli değerlendirmesi önemli bir hamle olarak görülebilir. 18 yaşındaki bir adayın milletvekili olma koşullarıyla, herhangi bir milletvekili adayının koşulları arasında hiçbir fark yoktur. Bu genel koşulları karşılayan her birey, 18 yaşını geçtikten sonra rahatlıkla aday olabilmektedir.

Milletvekili Olmak İçin Ne Kadar Para Lazım?

Belli istisnalar haricinde milletvekilleri, ortalama gelir düzeyinin üzerinde olan kişilerden oluşur. Milletvekili olmak isteyen kişiler, yola belirli bir bütçeyle çıkmak zorundadırlar. Gerek resmi prosedürler gereği ödenmesi gereken ücretler, gerekse de bireysel harcamalar, bu rakamın değişmesine neden olmaktadır. Bir milletvekili, seçim propagandası yaptığı süreçte etkili bir reklam çalışması oluşturmak için kesenin ağzını açmak zorundadır. Otel ücretleri, baskı, afiş, broşür, ilan, ulaşım, ses, reklam ajansı, anket şirketi akla ilk gelen harcamalar arasındadır. Bunları zaman zaman parti resmi bütçesinden karşılasa da zaman zaman milletvekilleri de ceplerinden bir katkı sunarlar. Bağımsız milletvekilleri ise hem başvuru ücretlerini hem de reklam giderlerini tek başlarına karşılamak zorundadırlar. Bağımsızlar, 15 Haziran seçimlerinde başvuru esnasında 13 bin TL ödemek zorunda kalmışlardı. Diğer partiler ise ortalama 3 bin ile 6 bin arasında bir başvuru talebinde bulunuyor. Bazı milletvekilleri çalışma yürüttükleri bölgelerde yer alan mekanları bu süreçte kullanmak adına tümüyle kiralayabiliyor. Günümüzde milletvekili olabilmek için minimum 150 bin, maksimum ise 500 bin dolaylarında bir harcama yapılıyor.

Milletvekili Maaşları

Milletvekili maaşları dönemlik olarak değişim göstermektedir. Milletvekili maaşları ülkemizde sık sık tartışma konusu olmaktadır. 2019 Haziran itibariyle milletvekilleri 18.893 TL maaş almaktadırlar. Bu maaşın detaylarına göz attığımızda, yolluk ücreti, aile yardımı, özel hizmetle ilgili tazminatlar, fazla çalışma ücreti gibi ibarelere rastlıyoruz. Milletvekilleri, kayıtlara en yüksek ücret alan devlet memuru olarak geçer. Bu durum, sosyal haklara da bu düzeyde yansımaktadır.

Bir önceki yazımız olan Psikolog Nasıl Olunur? Hangi Bölüm Okunmalı? Maaşları Ne Kadar? başlıklı makalemizde askeri psikolog nasıl olunur, klinik psikolog nasıl olunur ve nasıl olunur hakkında bilgiler verilmektedir.

Harika bir çıkış yolu: Kendinize Pasif Gelir Kaynakları Yaratın!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.