İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

Nasıl Polis Olunur? Erkek ve Kadın 2020 Şartları

Polislik, görev içeriğinden ötürü kutsal bir meslek olması nedeniyle özellikle vatani duyguları yüksek olan insanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ancak her meslekte olduğu gibi polislik de güzel olduğu kadar zor bir meslek. Görev süresi boyunca yıpratıcı, caydırıcı, zorlayan birçok farklı durumla karşı karşıya kalınabiliyor. Ancak temelinde gönüllülük esası yattığı için ve sevilmeden yapılması mümkün olmayan mesleklerden olduğu için olumsuz durumlar göz ardı edilebiliyor. Polis olmak isteyen kişinin hem ruhen hem de fiziken bu mesleğe hazır olması ve gerekli okullara girebilmek için hazır olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Ülkemizde polis olmak isteyenler için her yıl alım yapılmaktadır. Alım yapılırken kadın, erkek diye ayrım yapılmaz. Ancak kadınlar için kontenjan erkeklere nazaran daha az açılır. Eğer bir kadınsanız ve bayan polis nasıl olunur diye merak ediyorsanız, kadınlar için de erkekler için de bütün şartlar aynıdır. Yalnızca fiziksel şartlarda, kadınlar ve erkekler ayrı değerlendirilmektedir. Polis okuluna giren erkek adaylar askerlikten muaf olurlar. Polis olmanın, birçok farklı yolu vardır. Bu yollarla ilgili ayrıntılı bilgileri ve KPSS ile polis nasıl olunur, polis olmanın şartları nelerdir, kimler polis olabilir gibi soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Polis Olma Şartları

Bu şartlar bütün polis okullarında geçerli olan şartlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Silahlı görev yapmaya ve silah bulundurmaya hukuki bir engeli bulunmamak
 • Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak

Polis adayının kendisinin ve eşinin;

 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olması
 • Belirlenen suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya varsa bile kovuşturmanın uzlaşma ile neticelenmemiş olması,
 • Genelev veya tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış veya bulunmuş olmamak veya kumar ve uyuşturucu madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma bulunuyor olmamak, ceza almış olmamak
 • Herhangi bir siyasi partiye veya bu siyasi partilerin yan kuruluşuna üye bulunmamak
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımından dolayı daha önce tedavi görmüş olmamak ve başvuru tarihinde tedavi görüyor olmamak
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

PMYO Nedir?

Liseden sonra fazla vakit kaybetmeden doğrudan mesleğe giriş yapmak isteyenler, liseden sonra polis nasıl olunur konusuyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorlar. Polis olmanın en bilinen, en hızlı ve en temel yolu Polis Meslek Yüksek Okuluna girmektir. PMYO liseden sonra direkt polis olabilmeyi sağlar. Polis meslek yüksek okulu Polis Akademisine bağlıdır ve polis memurları yetiştiren ön lisans düzeyindeki eğitim kurumlarıdır. PMYO’lar parasız yatılıdır, üniformalıdır öğrencilerin barınma ve sağlık giderleri devlet tarafından karşılanır. Polis meslek yüksek okulu diğer yüksek okullar gibi iki yıllık polislik eğitimi verir. Mezun olduktan sonra adaylar düz polis memuru olarak atanır.

PMYO Polis olma şartları

 • Lise ve dengi bir okuldan mezun olmak
 • 2020 yılında yapılan TYT sınavından taban puan almak (Baraj puanı 250’dir ancak ne kadar yüksek puan alınırsa o kadar avantaj sağlanır)
 • 31 Aralık 1994 tarihi ve sonrasında, 01 Ekim 2001 tarihi ve öncesinde doğmuş olmak
 • Beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması
 • Erkeklerde 167 cm’den, kadınlarda 162 cm’den kısa olmamak

PAEM Nedir?

Üniversitede başka bir bölüm okuyup da polis olmak isteyenler üniversite mezunu polis nasıl olunur gibi sorulara cevap aramaktadırlar. Eğer üniversiteden sonra polis nasıl olunur diye merak ediyorsanız, cevabı PAEM. Polis Amirleri Eğitim Merkezi, polis olmanın bir diğer yoludur. PAEM de Emniyet Teşkilatı için polis amirleri yetiştiren bir diğer eğitim kurumudur. PAEM’de eğitim 10 ay ile 11 ay arasında değişmektedir. Eğitim sona erince, adaylar komiser yardımcısı olarak göreve başlarlar. PMYO gibi PAEM de parasız yatılı ve üniformalıdır, öğrencilerin barınma ve sağlık giderleri devlet tarafından karşılanır.

PAEM Polis Olma Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az üniversite mezunu olmak
 • KPSS sınavından P3 puan türünden en az 70 ve üzerinde almak, emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için 63 puan almak (Emniyet Teşkilatında sağlıklı bir şekilde halen çalışmakta olan veya emekli olan memurların eş veya çocukları dahil değildir)
 • 31 Aralık 1988 tarihi ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak (eğer 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırıldıysa , düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır)

POMEM Nedir?

Polis Meslek Eğitim Merkezi polis olmanın bir diğer yoludur. POMEM mezunları aynı polis meslek yüksek okulundan mezun olanlar gibi düz polis memuru olarak atanırlar. POMEM eğitim süresi altı ile sekiz ay arasında değişmektedir. POMEM mezunları mezun olduktan sonra başarı sırasına göre kurada çektikleri şehirde göreve başlarlar.

POMEM Polis Olma Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az önlisans düzeyinde bir okuldan mezun olmak
 • KPSS sınavından dört yıllık üniversiteden mezun olanlar için P3 puan türünden 60 ve üzeri, iki yıllık üniversiteden mezun olanlar için P93 puan türünden 70 ve üzeri almak
 • Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için lisans mezunları için en az 48 almak, ön lisans mezunları için ise, en az 56 almak
 • 31 Aralık 1988 tarihi ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak (eğer 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırıldıysa , düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır)
 • Kadınlar 162 cm’den erkekler 167 cm’den kısa olmamalı ve beden kitle indeksi 18-27 arasında olmalı
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Yunus Polis Nasıl Olunur?

Yunus polisler genellikle asayiş ile ilgili konularla ilgilenen motosikletli ve bisikletli timlerdir. Motosiklet sayesinde trafikte daha kolay hareket ederek olaylara daha hızlı ve anında müdahale edebilmek amacıyla 1993 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulmuştur. Genelde toplu olarak gezerler ve İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde daha fazla görev alırlar. Bir motosiklete iki polis biner ve önde olan polis sürücü arkada olan ise artçı olarak adlandırılır. Arkada olan polis elinde silah taşır. Toplumda düzeni sağlamak, huzuru korumak birincil görevlerindendir. İnsanlarla iyi ilişki kurmanın, sevecenliğin ve dost canlısı olmanın sembolü olan yunusların ismi verilmiştir. Yunus polis olmak için öncelikle polislik eğitimlerini tamamlayıp polis olmak gerekmektedir. Yunus polisler bir ile iki ay arasında eğitim görürler. Bu eğitimler aramalar, el koyma, çevrenin güvenliği, uyuşturucu madde ile mücadele ve yakalama, silah ve patlayıcı maddelerle başa çıkma ve kullanma gibi konuları içerir. Bu eğitimlerin yanında, motosikletle ilgili eğitimler de alırlar ve bu eğitimlerden çeşitli sınavlara ve mülakatlara tabi olurlar.

Yunus Polis Olma Şartları

 • Yunus polis olmaya gönüllü olmak
 • Amirler hariç 28 yaşını doldurmuş olmamak
 • Erkek adaylar 1.75 cm, kadınlar 1.70 cm altında olmamak
 • Sağlık açısından engeli olmamak
 • Atletik ve sportif yapıya sahip olmak

Gönüllü Polis Nasıl Olunur?

Teşkilata memur olarak başlamış olan bir polis, Özel Harekat Dairesi bünyesinde özel harekat polisi olarak gönüllü olarak görev yapabilir. Teşkilat içinde Özel Harekat Dairesi dışındaki bütün birimlerden geçiş yapılabilir. Bu şekilde lise mezunu olan adaylar da özel harekat polisi olabilirler. Herhangi bir birimde çalışan polis Özel Harekat Dairesi dışındaki diğer birimlere kendi isteği dışında da atanabilir ancak Özel Harekat Dairesine yalnızca gönüllü olanlar geçiş yapabilir. Emniyet teşkilatı içerisindeki gönüllülük bu şekildedir.

Emniyet teşkilatı dışında çalışıp da gönüllü olarak polislik yapmak mümkün değildir. Ancak bazı durumlarda vatandaşların isteğiyle polisler vatandaşlarla koordineli olarak çalışabilmektedir. Bu polislere toplum destekli polisler denir. Bu vatandaşlar, toplumun huzurunu bozan kişileri polise şikayet ederler bir nevi polisin gözü kulağı niteliğindedirler. Resmi bir iş değildir ve dolayısıyla bir kuruma bağlı değillerdir. Bu kişiler de toplum arasında gönüllü polis olarak adlandırılır.

Sivil Polis Nasıl Olunur?

Teşkilat içinde polis memurları en çok sivil polisliğe ilgi gösterirler. Talep çok yoğun olduğu için sivil polis olmak da zordur. Görev için en iyileri seçilir. Sivil polis olmak için de öncelikle polis olmak gerekmektedir. Okulu bitirdikten sonra, amirlerinin referansı ve girecekleri sınav ve mülakatlarla sivil birimlere atanabilirler. Teşkilat içerisinde sivil polis olarak görev yapılabilecek şubeler narkotik, organize, terörle mücadele, güvenlik, bilişim, istihbarat, bilgi işlem ve mali şubedir. Adı üzerinde sivil polisler, saç ve sakallarını uzatabilirler. Görevleri gereği, halk içerisinde farklı kılıklara girerek kamufle olabilirler. Sivil polislerin yetkileri, üniformalı polislerle aynıdır.

Bir önceki yazımız olan Zabıta Nasıl Olunur? Nereye Başvurulur? 2020 Şartları ve Maaşları başlıklı makalemizde motosikletli zabıta nasıl olunur, nasıl olunur ve zabıta hakkında bilgiler verilmektedir.

Harika bir çıkış yolu: Kendinize Pasif Gelir Kaynakları Yaratın!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.