İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

Zabıta Memurları Ne Kadar Maaş Alıyor? 2020 Zabıta Maaşları

27.05.2020

İşsizliğin artmasıyla birlikte vatandaşlar kamu kurumlarında ya da devlet dairelerinde iş arama yolunu tercih ederek kendilerini güvende hissetmeye çalışırlar. Bu bağlamda belediye personeli olarak çalışmak bireylere oldukça cazip bir fikir olarak gelir. Ancak belediye kadrolarında kendinize yer bulmak sanıldığı kadar kolay değildir. Son yıllarda belediye bünyesinde zabıta memurluğu kadrosu için yapılan başvuruların sayısı artmıştır. Görev bölgelerindeki huzur ve güveni sağlamakla görevli olan zabıta memurluğu için vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Zabıta memurlarının görev, yetki alanları ve iş alımına dair bütün prosedürün sınırları bağlı bulunan belediyeler tarafından çizilir.

Vatandaşların zabıta memurluğu için yaptıkları başvurular değerlendirme sürecinden geçtikten sonra, onay verilmesi halinde belirlen zabıta maaşlarına göre aylıkları ödenir ve görev yerleri tebliğ edilir. Zabıta maaş ücretleri; kişinin eğitim durumuna, kademesine ve derecesine, görev yerine hatta cinsiyetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Aynı zamanda belediye bünyesinde sözleşmeli ya da kadrolu olarak çalışma durumu da maaşları etkileyen faktörler arasındadır.

Zabıta Memuru Kimdir?

Ülkemizde iki türlü zabıta olarak isimlendirilen meslek erbabı vardır. İki tür; görev yerleri ve tanımları üzerinden idari ve adli olmak üzere ayrılmıştır. Bunlardan ilki;kamu düzenini korunmasına yönelik çalışan idari zabıta diğeri ise;suç delilerini toplamak ve failleri yakalamak için görevlendirilen adli zabıtadır.

Zabıta Memurunun Görevleri Nelerdir?

Zabıta memurları genel itibariyle görev bölgelerinde asayişi ve vatandaşların güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Ancak zabıta memurları için belediyelerin yönlendirdiği başka görevlerde bulunur:

 • Tüketicinin korunmasına yönelik belirlenmiş uygulamaları denetlemek
 • Vatandaşların zabıta amirliğine iletmiş oldukları şikayetler hakkında gereken faaliyetleri sürdürmek
 • Gıda ürünleri satan dükkanların denetimini yapmak
 • Çevre koruma kanunu ile düzenlenmiş maddelere dair denetim mekanizmasını yönetmek
 • Sağlık şartlarına uygun olmayan dükkanların kapatılmasına yönelik gerekli işlemleri yapmak
 • Sokak satıcılarını önlemek ve satıcıların gerekli cezaları almasına ilişkin işlemleri yürütmek
 • Dilencilerin önüne geçmek
 • Kaçak et satışı yapan işletmeler hakkında gerekli cezai işlemleri yönetmek
 • Kaçak inşaatların denetimini yapmak
 • Ana arterlerdeki kazı çalışmalarını denetlemek
 • Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde görevli ekip gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak
 • Ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletlerinin satışını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli terazi, kantar, baskül, litre gibi aletlerin kullanılmamasını sağlama
 • İş yeri açma ruhsatını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak

Zabıta Memurunun Yetkileri Nelerdir?

 • Umuma açık alanların kontrolünü yapar, denetim ile alakalı belgelerin düzenlemesini yapar.
 • Yıkılması hususunda yetkili mercilerce karar alınmış yapılar hakkında yürütülen yasal yaptırımları uygular.
 • Belediye taşınmaz ve taşınabilir mallarına tecavüzü önler.
 • Halka açık alanlarda izinsiz satışları önler.
 • Adli mercilerin başvuruları kapsamında delil toplanmasına ve faillerin yakalanmasına yardımcı olur.
 • Halka açık alanlarda vatandaşların güvenliğini tehdit edebilecek durumların doğması halinde anında müdahale etkisine sahiptir.
 • Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler.
 • Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, halkın gelip geçmesini mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgal etmesini önler.
 • Sağlığa zararlı olduğu tahlillerle tespit edilen gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu doğrultusunda imha eder.
 • Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi engellere gerekli ikazda bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

Nasıl Zabıta Memuru Olunur?

Zabıta memuru olabilmek için öncelikle ilgili belediyenin bünyesinde işe alıma dair ihtiyacın doğması gerekir. Zabıta memurluğuna başvuracak kişilerin belediye zabıta memurluğu işe alım ilanlarını takip etmesinde yarar vardır. Ancak her ilan için belirlenmiş farklı şartlar olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle ilanla ilgili kılavuzun dikkatli bir şekilde okunması ve istenilen şartlara uygun olup olmadığına bakılması başvuru sürecinde zaman kaybı yaşamanızın önüne geçer.

 • Zabıta memurluğu, devlet memuru statüsünde sayıldığı için başvuruda bulunacak adayların KPSS puanına da bakılır. İlk defa zabıta memurluğuna atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmeleri ve sınav komisyonunca belirlenen taban puanını almış olmaları gerekir.
 • Başvuru belediyenin ilgili komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyonun onay vermesi durumunda adaylar, sözlü sınava tabii tutulur. Sözlü sınav komisyonu, bir başkan ile en az 2 üyeden oluşur. Komisyonun başkan ve üyeleri belediye başkanı tarafından belirlenir. Komisyon üyelerinin en az birinin zabıta biriminden olması şarttır.
 • Yazılı ve sözlü sınavın ortalama puanı alınarak başarı durumunuz değerlendirilir. Kişinin kazanıp kazanmadığı bilgisi ise; tarafına tebliğ edilir. Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda güvenlik araştırması formu doldurulur ve kişinin arşiv kayıtları incelenir.
 • Bu kayıtlarda herhangi bir risk teşkil eden durum olmadığı halde atamanız gerçekleştirilir, görev yeriniz ve yetki alanlarınız ilgili belediye aracılığıyla söylenir.

Zabıta Memuru Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Her zabıta memurluğu ilanında başvuru şartları farklılaşsa da genel olarak zabıta memurluğunda aranılan şartların çerçevesi çizilmiştir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 25 yaşını doldurmamış olmak
 • Kamu haklarının hiçbirinden mahrum edilmemiş olmak
 • Yüz kızartıcı, kınama ya da utanç cezaları almamış olmak
 • Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olmak
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili herhangi bir engeli bulunmaması
 • En az lise mezunu ve daha üst eğitim seviyesine sahip olmak
 • Erkeklerde en az 1.75 cm, kadınlarda 1.67 cm boy uzunluğuna sahip olmak
 • İstenilen boy-kilo endeksine sahip olmak  (Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kg’dan fazla fark olmaması)

Zabıta Memurunun Çalışma Saatleri Nelerdir?

Zabıta personelinin çalışma saatleri ilgili belediyeler tarafından düzenlenir. Devlet memuru olarak görev yapmasına rağmen zabıtaların 08:00-17:00 gibi tam mesaili ve düzenli çalışma saatleri yoktur. Zabıtalar kanuni olarak vardiya şeklinde çalışır. Vardiyalar, görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenir.

Belediyelerde vardiya için yönlendirilecek personel sayısı, belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit edilir.

Zabıtların görev ve yetki alanları belediyelere göre değişiklik göstermekle birlikte, görev yaptığı saha içinde halk pazarının kurulduğu günler ve gece devriyesi durumlarında yoğun mesai yaparlar.

Zabıta Maaşı Ne Kadar?

Zabıta maaşları rütbe, kıdem durumlarına ve eğitim seviyelerine göre değişlik gösterir. Zabıta teşkilatı içerisinde zabıta memuru, zabıta komiseri, zabıta amiri, zabıta şube müdürü, zabıta müdürü ve zabıta daire başkanlığı gibi kadro ve kıdemler bulunur.

Kıdem ve kadro durumlarına göre yardım eklemesi olmadan maaşlar şu şekilde belirlenmiştir. Belediyeden belediyeye ücretlerin değişiklik gösterme ihtimali olmakla birlikte ortalama maaşlar şu şekildedir:

 • Göreve yeni başlayan ön lisans ya da lisans mezunu zabıta maaşları: 3.794 TL
 • Lise mezunu zabıta memur maaşları: 3.665 TL
 • Zabıta amiri maaşları (lisans mezunu): 4.578 TL
 • Zabıta amiri maaşları (ön lisans mezunu): 4.382 TL
 • Zabıta komiseri maaşları: 4.157 TL
 • Zabıta komiser yardımcısı maaşları: 3.922 TL
 • Sözleşmeli zabıta maaşları belediyelerin açtığı kadrolara ve ilandaki detaylara göre değişiklik gösterir.

Zabıta maaşlarını aile yardımı, çocuk yardımı, maktu fazla çalışma ücreti, sosyal denge tazminatı ve ikramiye ödemesi gibi ek kalemler oldukça etkiler. Aile ve çocuk yardımı kapsamında bayan zabıta maaşlarının aynı görev ve rütbede olmasına rağmen erkek zabıtalardan daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda kadrolu zabıta maaşları; sözleşmeli zabıta maaşlarını göre daha fazladır.

Zabıta personelinin görev yaptığı yerde alınan maaşları direkt olarak etkileyen bir başka unsurdur. Nüfus yoğunluğu olan büyük şehirlerde görev yapan zabıta memurları diğer bölgelerdeki aynı kademedeki meslektaşlarından daha yüksek maaş ve ek mesai ücreti alırlar. Örneğin; İBB zabıta maaşları, daha küçük illere oranla 1000 TL daha fazladır. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan zabıta memurları 600 TL fazla mesai ücreti alırlar.

Zabıta maaşları personelin eğitim durumuna göre de değişebilmektedir. Lise mezunu bir zabıta üniversite mezunu bir zabıtadan 50-100 TL arasında daha düşük ücret almaktadır. Lisans ve ön lisans eğitimini tamamlayan yani üniversite mezunu olan bir zabıta ise 50-100 TL daha yüksek ücret almaktadır.

Motor ya da kendisine özel araç tahsis edilen zabıta memurları gece devriyesi ve pazar yoğunluğu olan alanlar gibi hızlı hareket gerektirilen yerlere yönlendirilirler. Bu nedenle motorlu zabıta maaşları, devriye ek ücretleri de eklenerek yükseltilmiştir.

Nasıl Polis Olunur? Şartlar ve Başvurular

Ambulans Şöförü Nasıl Olunur?

Bir önceki yazımız olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunları Nerelerde Çalışabilir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.