İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve işletmelere, devlet teşvik ve desteklerini ulaştırmak amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Açılımı; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığıdır. Adından da anlaşılacağı üzere KOSGEB, verdiği desteklerle ülkemizdeki küçük ve orta ölçekteki işletmelerin ekonomideki rollerini daha etkin kılmayı, rekabet düzeylerini güçlendirmeyi, AR-GE faaliyetlerini artırmayı ve bu işletmelere işlerini büyütebilme olanağı sağlamayı amaçlar.

KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak misyonunu ve küresel pazarda söz sahibi KOBİ’ler için güçlü ve öncü KOSGEB vizyonunu benimsemiş olan KOSGEB, girişimciliği yaygın hale getirmek için de faaliyetlerde bulunmaktadır. İstihdam sorunlarının ve ekonomik kalkınma probleminin en temel faktörü olan girişimcilik, ülkemiz ekonomisi adına önemli bir olgudur.

KOSGEB, girişimcilere ve KOBİ’lere olmak üzere iki şekilde destek vermektedir. Başvuru yapmış olduğunuz programa göre de hibe (geri ödemesiz) ya da faizsiz kredi oranları değiklik gösterir. 

KOSGEB Başvuru Şartları

KOSGEB desteklerinden yararlanmak istiyorsanız, KOSGEB başvuru şartları olarak belirtilen maddelerinden birini yerine getirmiş olmanız gerekmektedir. Bunlar;

 • KOSGEB’in verdiği eğitimleri almak
 • Üniversitelerde KOSGEB’in düzenlediği Girişimcileri Geliştirme Programı’na katılmak
 • KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, İŞKUR, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, belediyeler ve ilgili kamu, kurum ve kuruluşları ile meslek odaları tarafından ulusal ve uluslararası projeler kapsamında düzenlenen Girişimcilik Eğitimi’ne katılamak

Yeni Girişimci Desteği’nden faydalanmak için işletmenizi kurmadan önce yaşadığınız il veya ilçenizde bulunan İŞKUR’a, belediyelere, meslek odalarına, üniversitelere veya KOSGEB temsilciliğine başvurup Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlamanız ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi’ni almış olmanız gerekmektedir. Bu eğitim, her üç ayda bir açılır fakat süreleri değişkendir ve toplamda üç günde 30 saat olarak verilmektedir. Sonrasında işletmenizi kurup KOSGEB veri tabanına kayıt olmanız ve KOBİ Beyannamesi vermeniz gerekmektedir.

Veri tabanına nasıl kayıt olunduğuna dair ayrıntılı anlatıma buradan ulaşabilirsiniz.

Veri tabanına kayıt olduktan sonra kosgeb.gov.tr adresinden e-Devlet şifreniz ile Yeni Girişimci Desteği’ne başvuru yapabilirsiniz. Fakat bunun için işletmenizin sağlaması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Girişimcinin son bir yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik faaliyet sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre); şahıs işletmesinin veya bir işletmede %50’den fazla ortaklığının bulunmaması
 • Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması
 • Mevcutta tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması
 • Daha önce bu destekten faydalanmamış olması

KOSGEB Kredi ve Hibe Şartları

KOSGEB kredi şartları ve KOSGEB hibe şartları esnaflar için ticari sicil belgeleri ve bireysel başvurular için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası’nı içinde barındırır.

KOSGEB desteği alabilmek için öncelikle almış olduğunuz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde öğretilenlerden de yararlanarak yaklaşık 30 sayfalık bir iş planı hazırlamış olmanız gerekiyor. Daha sonra aldığınız sertifika ile birlikte şirketinizi kurabilirsiniz. Şirketinizin ortağı da olabilir. Kurduğunuz şirketin demirbaşlarını üç sene boyunca satamazsınız. Şirket için yaptığınız tüm harcama ve giderleri faturalarla belgeleyip bunları KOSGEB’e göndererek yaklaşık 2-3 ay içerisinde ödeneklerinizi alabilirsiniz. Bu ödeneklerin içine KDV dahil olmayacaktır. Sizden istenen bu belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim etmeniz de ayrıca önem taşımaktadır.

KOSGEB tarafından verilen destek oranları ise erkekler için %60, kadınlar için %70 olarak belirlenmiş durumdadır. Kadın girişimcilerin sayısı erkek girişimcilere kıyasla daha az olduğu için verilen destek oranında %10’luk bir fazlalık mevcut.

Kadın Girişimciler Dikkat!: Kadın Girişimciler KOSGEB Desteği Nasıl Alabilir?

Destek Kredisi Nasıl Alınır?

KOSGEB, destek programlarını toplamda beş ana başlık altında toplamıştır. Farklı birçok projeyle bu destek programlarına başvurarak KOSGEB’den kredi alma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu programlar şu şekildedir:

 • Girişimcilik Destekleri
 • AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
 • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
 • KOBİ Finansman Destekleri
 • Laboratuvar Hizmetleri

Girişimcilik Destekleri

KOSGEB Girişimcilik Kursu’nun amacı, girişimcilerin iş kurma ve işi yürütmeyle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik sektöründe yer alan rekabeti ve iş birliğini artırmaktır. Yeni kurulan işletmelerin, sektöre tutunabilme oranlarını artırmak amaçlı katkı sağlayan bu destekler, yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilmesini kolaylaştırır.

KOSGEB Girişimcilik Kursu Rehberi: Girişimcilik Kursuna Nasıl Katılabilirim? Şartları Neler?

Bu program kapsamında geleneksel girişimcilere 60.000 TL ve ilerici girişimcilere 160.000 TL’ye kadar çıkan destekler verilmektedir. Geleneksel girişimci veya ileri girişimci desteği alıyorsanız; gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 10.000 TL kuruluş desteği sağlanmaktadır. Ayrıca, performans dönemlerinizdeki toplam prim gün sayısına göre belirli ek tutarlar alabilirsiniz.

KOSGEB Hangi Sektörleri Destekliyor: KOSGEB’in Desteklediği Sektörlerin Tam Listesi

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

 • AR-GE ve İnovasyon Programı
 • Endüstriyel Uygulama Programı
 • KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 • Stratejik Ürün Destek Programı

AR-GE ve İnovasyon Programı‘nın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı iş fikirlerine ve buluşlara sahip olan girişimcilere ve işletmelere, projelerinin geliştirilmesi, yeni ürün, süreç, bilgi veya hizmetin üretilmesi adına destek vermektir. AR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında, farklı birçok proje gideriyle birlikte alabileceğiniz toplam destek tutarınız 750.000 TL‘ye kadar çıkabilmektedir.

Endüstriyel Uygulama Programı‘nın amacı, yeni bir ürün veya hizmetin; üretilmesi ve kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü ve verimlilik artırıcı yeni tekniklerin pazara uygun bir şekilde ticarileştirilmesi amacını taşıyan projelere destek vermektir. Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında, farklı birçok proje gideriyle birlikte alabileceğiniz toplam destek tutarınız 818.000 TLye kadar çıkabilmektedir.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının amacı, öncelikli teknoloji alanındaki AR-GE çalışmaları sonucu ortaya çıkmış olan ürünleri ticarileştirmek ve ülke ekonomisine katma değer oluşturmak amacıyla, uluslararası pazarlarda yer alarak, teknolojik ürünlerin ihracatını artırmak için yapılan işletme projelerine destek vermektir. İdare Başkanlığı tarafından belirlenen;

 • KOSGEB ve diğer kamu, kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Yurt dışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürünün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler bu programdan yararlanabilir.

Bu program kapsamında, farklı birçok proje gideriyle birlikte alabileceğiniz toplam destek tutarı 5.000.000 TL‘ye kadar çıkabilmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı‘nın amacı, KOBİ’lerin teknolojik ürünler üretebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, teknolojinin daha yaygın hale gelmesi, ithalat oranı yüksek olan stratejik ürünlerin yerli ve milli hale getirilmesi ve üretimde daha yeni yöntemlerin kullanılmasıdır. Bu program kapsamında cari açığın azaltılmasına katkıda bulunması muhtemel yatırımlar desteklenir. Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında, farklı birçok proje gideriyle birlikte alabileceğiniz toplam destek tutarı 5.000.000 TLye kadar çıkabilmektedir.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

 • İşletme Geliştirme Destek Programı
 • İş Birliği Destek Programı
 • KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
 • TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı‘nın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerini yükseltmek, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerini ve ekonomideki alanlarını artırmak ve kapasitelerini geliştirmektir. İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında farklı birçok proje gideriyle birlikte alabileceğiniz toplam destek tutarı 290.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

İş Birliği Destek Programı‘nın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleri arasında veya büyük işletmelerle olan ortak çalışma kültürlerinin gelişmesi, karşılıklı fayda ve rekabet için iş birlikleri oluşturmaları adına katkı sağlamaktır. İş Birliği Destek Programı kapsamında farklı birçok proje gideriyle birlikte alabileceğiniz toplam destek tutarı 10.000.000 TL‘ye kadar çıkabilmektedir.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı‘nın amacı, ülkenin ulusal ve uluslararası hedeflerine göre, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin artmasına destek olmaktır. KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmak ve katma değeri yükseltmek amacıyla hazırladıkları projelere destek sağlar. KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında farklı birçok proje gideriyle birlikte alabileceğiniz toplam destek tutarı 1.000.000 TL‘ye kadar çıkabilmektedir.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı‘nın amacı, AR-GE ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilmiş olan teknolojik ürünlerin, uluslararası pazarda yer alması, ihracatın artırılması ve yerli teknolojik ürünlerimizin gelişmiş girişimcilik sektörü içinde yer alabilmesi için destek sağlamaktır. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında farklı birçok proje gideriyle birlikte alabileceğiniz toplam destek tutarı 60.000 $‘a kadar çıkabilmektedir.

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı‘nın amacı, Teknoloji tabanlı olan KOBİ’lerin, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, AR-GE ve inovasyon projelerinin ticarileştirilmesi için duyulan ihtiyaçların giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtımın ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir. Bu programın süresi 12 aydır. TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı kapsamında farklı birçok proje gideriyle birlikte alabileceğiniz toplam destek tutarı 150.000 TL‘ye kadar çıkabilmektedir.

KOBİ Finansman Destekleri

 • Kredi Faiz Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Kredi Faiz Destek Programı‘nın amacı, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet düzeylerini güçlendirmek, sektöre ve sanayiye entegrasyonlarını ekonomik koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda işletmelerin, kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarından uygun koşullarda ve nakit kredi temin edebilmeleri için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından destek sağlanmaktadır. Kredi Faiz Destek Programı kapsamında farklı birçok proje gideriyle birlikte alabileceğiniz toplam destek tutarı 300.000 TL‘ye kadar çıkabilmektedir.

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı‘nın amacı, gelişme ve büyüme potansiyeli olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkanlarını artırabilmek adına Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmeleri için destek sağlamaktır. Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programına ilişkin esasları kapsar. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı kapsamında farklı birçok proje gideriyle birlikte alabileceğiniz toplam destek tutarınız 500.000 TL‘ye kadar çıkabilmektedir.

Laboratuvar Hizmetleri

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri, 9 ilde bulunan 11 laboratuvar ile KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir. Bu hizmetin amacı, işletmelerin ürün kalitesini artırmak, uluslararası firmalarla rekabet sağlamak ve birçok ürünün yurt içinde üretilebilmesi için teknik anlamda işletmelere destek vermektir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunur, düşük ücret uygulaması yapılmaktadır.

Ayrıca, KOSGEB Desteği ve Ankara Sanayi Odası iş birliği ile oluşturulmuş olan ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı, çevre ölçümleri yaparak çevresel risklerin tespit ve çözümünü teşvik edici hizmetler vermektedir. KOSGEB, KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri kapsamında alabileceğiniz toplam destek tutarı, metal ve plastik/kauçuk laboratuvarlarında yapılan test maliyetlerinin %50 oranındadır.

Örnek Projeler

Ela Evrim Bektaş, Manisalı bir kadın girişimci. Girişimcinin iş fikri, adı Doruk Laundry olan bir çamaşırhane işletmesi kurmak. İşi için hedef pazar olarak fabrikaları ve esnafları seçen girişimci, aldığı işleri zamanında teslim eden bir çamaşırhane planı üzerinde çalışmaya başlamış ve Manisa ilinde KOSGEB eğitimleri alarak çıktığı bu yolda KOSGEB desteği almayı başarmıştır.

Yeşim Çoban, Samsun ilinde faaliyet gösteren bir kadın girişimci. Girişimcinin iş fikri, Q Therapy adını verdiği işletmesinde sıvı sabun, gazlı oda spreyi ve ıslak havlu üretimi yapmak. KOSGEB desteklerinden faydalanmayı başaran girişimci, yurt içi ve yurt dışına toptan ürün satarak büyütmeye devam ettiği işletmesini daha da ilerilere taşımak için KOSGEB ile olan ilişkilerini devam ettiriyor.

Melih Güreş, Sakaryalı bir erkek girişimci. Girişimcinin iş fikri, geliştirdiği bir ambalajlama makinesinin, UV ışınlarıyla bakterilere karşı dezenfekte ettiği gıdaların, raf ömrünü uzatmak ve zamandan tasarruf etmek. Ambalaj makinelerinin üretimini KOSGEB’den aldığı inovasyon desteği ile yapan girişimci, KOSGEB destekleri ile başarılı bir şekilde iş hayatına devam ediyor.

Sık Sorulan Sorular

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne istediğim ilde katılabilir miyim?

Evet, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne istediğiniz her ilde katılabilirsiniz.

İşletmemi açmadan destek başvurusu yapabilir miyim?

Hayır. Yeni Girişimci Desteği’ne başvurabilmeniz için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarılı bir şekilde tamamlayıp sertifikanızı aldıktan sonra işletmenizi açmış olmanız gerekmektedir.

Destek başvurum nasıl değerlendiriliyor?

Yeni Girişimci Desteği başvurunuzu oluşturarak (başvuru formunun doldurulması, iş planının ve diğer eklerin yüklenmesi) başvuru ekranından onaylamanızla birlikte başvurunuzu yapmış olursunuz. Başvurunuz işletmenizin kayıtlı olduğu KOSGEB Müdürlüğünde, işletmenizden sorumlu personel tarafından incelenir ve sonrasında tarafınıza geri dönüş sağlanır. Başvurunuzda eksiklikler bulunması halinde sizden bunları tamamlamanız istenir. Başvurunuzda eksik bulunmaması ya da belirtilen eksiklikleri tamamlamanız halinde başvurunuz, Değerlendirme ve Karar Kurulu’nda değerlendirilmek üzere sevk edilir. Kurul toplantı tarihi tarafınıza ayrıca bildirilir ve sizinle yüz yüze görüşülerek başvurunuz değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde başvurunuz kabul edilebilir, reddedilebilir ya da başvurunuzun düzeltilmesi istenebilir.

Destek sürecinde başka bir işletmede çalışabilir miyim?

Hayır. Girişimcinin destek süreci boyunca başka bir işletme, kurum veya kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışması mümkün değildir. Fakat kuluçka merkezlerinde yer alan öğretim elemanı ile başka bir işletmede mevcut bulunan ortaklıktan kaynaklı sigortalılık bu hüküm kapsamında değerlendirilmez.

Yeni Girişimci Desteği’nden faydalanmak için yaş sınırı var mıdır?

Hayır. Yeni Girişimci Desteği başvuru şartları arasında yaş sınırı bulunmamaktadır.

Mevcutta bir iş yerini devir alsam desteklerden faydalanabilir miyim?

Hayır. İşletmenin, başka bir işin devamı veya genişletilmesine (makine, ekipman yenilemeye gibi) yönelik olması halinde Yeni Girişimci Desteği’nden faydalanamazsınız.

Kardeşimin sahibi olduğu işletmeden demirbaş aldım. Bununla ilgili KOSGEB’den destek alabilir miyim?

Hayır. İşletme, sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal ve hizmet satın alamaz. Eğer böyle bir durum tespit edilirse destek ödemesi yapılmaz.

Yeni Girişimci Desteği başvurum kurul tarafından reddedildi. İtiraz hakkım var mı?

Kurulun ret kararına, kararı öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere, gerekçeleriyle birlikte itiraz edebilirsiniz. İtirazınızı, kayıtlı olduğunuz KOSGEB Müdürlüğüne yazılı olarak yapabilirsiniz.

KOBİ olma kriterleri nelerdir? KOBİ olup olmadığımı ve işletme ölçeğimi nasıl öğrenebilirim?

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile tanımlanan KOBİ; yıl içerisinde 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125.000.000 TL’yi aşmayan mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler olarak açıklanmıştır. KOBİ değer kredisi başvurusu için de küçük ve orta boyutlu işletmeler başvuru yapabilirler.

KOBİ olup olmama durumu ve işletme ölçeğinin tespiti için TIKLAYINIZ!

Bir önceki yazımız olan Manav Açmak: Para Kazandırır mı? Ne Kadar Sermaye Lazım? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Harika bir çıkış yolu: Kendinize Pasif Gelir Kaynakları Yaratın!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.