İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

Destek Alan 19 Farklı KOSGEB İş Planı Örneği

Ülkemizin istihdamı ve kalkınmasına yönelik çalışmalar arasında, küçük ve orta ölçekli girişimcilere verilen hibeler ve destekler de bulunuyor. Vatandaşın en çok ilgilendiği hibe ve destek programları, KOSGEB tarafından veriliyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak bilinen kurum, tüm girişimcilere açık olmakla birlikte, destek ya da hibe başvurularının onaylanabilmesi için çeşitli kriterlere uyulması gerekiyor. Destek istenecek fikrin sunumunda belirli standartlar olması gerekiyor.

KOSGEB başvurularının belirlenen standartlara uygun olması için birtakım şartları sağlaması gerekir. Bu şartlar; hem konu içeriği hem de yazı dili olarak projeyi daha anlaşılır kılmak için belirlenmiştir. Girişimcilerin bu şartlarla alakalı bilgi sahibi olarak doğru adımlarla ilerlemesi adına KOSGEB girişimcilik kursları oluşturulmuş ve bu kurslara katılım zorunlu kılınmıştır. Toplamda 32 saat süren bu eğitim sürecinde birçok detayla alakalı bilgi sahibi olmak mümkündür. KOSGEB girişimcilik kursu iş planı örneği hakkında da bilgi sahibi olabilmek açısından büyük avantaj sağlar. Öte yandan aşağıda liste halinde verdiğimiz onaylanan iş planı örnekleri ile de akıllarda kalan soru işaretleri ortadan kaldırılabilir.

KOSGEB Desteğinden Nasıl Faydalanılıyor?

Öncelikle, destek başvurusunda bulunulacak fikir ya da iş girişimi için, tam bir tanımlama yapılması gerekiyor. Bu tanımlamayı yaparken, aşağıdaki soruların yanıtlarını bilmek çok büyük önem taşıyor. Bu tanımlamaya, KOSGEB iş planını hazırlamak için de ihtiyaç duyuluyor:

 • İşin tam tanımı ve amacı nedir?
 • İşin kurulacağı bölge nerededir, neden burada kurulacak?
 • Bölge hakkında pazar araştırması yapıldı mı?
 • İşin sürekliliği nerede sağlanacak, işin sürekliliği için örneğin; bir tezgah mı, bir atölye mi lazım?
 • İşin niteliği nedir, gelir potansiyeli ve öngörüler nelerdir?
 • İşin, kriz şartlarına dayanabilme kabiliyeti ne olacak, olası öngörüler nelerdir?
 • Bölgede benzer firmalar var mı, durumları nedir?
 • Pazardaki olası rekabet durumunda işin öne çıkma yöntemi ve planı var mı?
 • Yapılacak işin, aynı sektördeki diğer firmalardan farkı ne olacak?
 • İş için çalışacak personel sayısı, ortalama maaş tutarı ve toplam giderler belirlenmiş mi?
 • İşin ortalama olarak aylık / yıllık / dönemlik masraf tutarları ne olacak?
 • Daha önce ne işler yaptınız?
 • KOSGEB’in bu işe destek vermesi sonucunda üretilen hizmet ya da ürünün kişi, kurum ve kuruluşlara nasıl bir faydası olacak? (KOSGEB neden bu işi desteklemeli?)

KOSGEB yardımlarından faydalanmak için ne yapılması gerekiyor? Nasıl bir süreç işliyor? Detaylı bilgi için: KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

KOSGEB İş Planı Örnekleri

KOSGEB girişimcilik kursu eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra hibe başvurusu için hazırlanması gereken iş planı, destek istenilen iş ile ilgili başvuru mektubu niteliği taşıyor. Doğru iş planını hazırlayabilmek için “KOSGEB onaylanan iş planı örnekleri” önemli bir rehber olarak değerlendirilebilir. Bu iş planı çeşitleri, daha önceden birçok girişimcinin hibe ya da destek almalarını ve şu anda önemli miktarlarda gelir elde etmelerini sağlayan örneklerden oluşuyor. Eğer iş planı hazırlamak ne olursa olsun zor geliyor ve girişiminizi riske atmak istemiyorsanız piyasada iş planı örneği yazan bir çok firmaya ulaşmanız mümkündür. Ancak “Ben iş planını başkasına yazdıracağım” diyerek girişimcilik kursundan muaf olamazsınız. Eğer girişimcilik kursunda aldığınız eğitimin ve örnek iş planlarının yeterli olmadığı düşünüyorsanız bir şirket ile görüşebilirsiniz. Ancak “Hibe garantili iş planı yazılır.” gibi önceden söz veren şirketleri de ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Hiçbir iş planı, yazılmadan, sunulmadan ve kabul edilmeden garanti taşımaz. Girişimcilik kursunda alınan eğitim ve iş planı örneklerindeki dil, anlatım üzerinde durulur ve örneklerdeki tarzda bir iş planı yazılırsa hibe başvurusunun kabul görmemesi için hiçbir neden kalmaz. Özellikle KOSGEB’in girişimciler için sağladığı 50 bin TL’lik geri ödemesiz kredi programları için başvuru sayısının arttığı bu günlerde, doğru hazırlanmış iş planı örneği ile bir adım öne çıkmanız mümkündür.

KOSGEB girişimcilik kursu ile alakalı detaylı bilgi edinmek için: KOSGEB Girişimcilik Kursu Rehberi: Kaç Gün? Şartları Neler?

KOSGEB İş Planı Örneği Başlıkları

Word ya da pdf formatındaki örnekler, aşağıdaki listede yer alıyor.

Boş iş planı örneğini indirmek için TIKLAYINIZ!

1. İş planı özeti: Bu bölümde girişimci hakkında bilgi, iş fikrinin kısa tarifi, iş kurma sürecinin nasıl planlandığı hakkında bilgilerin yazılması gerekiyor.

2. Girişimci: Girişimci hakkında kısa bilgiler (kişisel bilgiler, eğitim durumu, çalıştığı işler, bilgi, beceri ve deneyimler, iş fikrini seçme nedeni), girişimcinin kısa, orta ve uzun dönem hedeflerinin yazılması gerekiyor

3. Kurulacak işin temel nitelikleri ve kuruluş dönemi planı: İşin yasal statüsü, ortaklık yapısı, ortaklık payı ve ortaklar hakkında bilgiler,  gerekli izinler için ihtiyaç duyulan sürelerin yazılması gerekiyor.

4. İş fikrinin piyasa ve talep özellikleri araştırma sonuçları: Sektör, alt sektörleri, müşteri, girdi, iş gücü piyasaları ve temel özellikleri, müşteri kitlesi ve talep özellikleri, hedeflenen sunum bölgesindeki özellikler, tanıtımda temel alınacak faktörlerin açıklanması gerekiyor.

5. İşletmenin uygulayacağı pazarlama planı: Satış ve pazarlamadaki temel hedefler, rekabete yönelik önlemler, tahmini satış planı, ürün ya da hizmetin satış bedelleri, hedef kitleye ulaşma metotları, hedef kitleye tanıtma metotları, çalışmaların aktivite planlarının belirtilmesi gerekiyor.

6. Ürün ya da hizmet üretiminde kullanılacak temel süreçler ve üretim planı: Ürün ya da hizmetin iş akışı ve üretim planlaması, gerekli makine ve ekipmanlar, gerekli ham madde ve diğer girdiler, gerekli iş gücü, kuruluş yeri ve iş yeri özelliklerinin yazılması isteniyor.

7. Örgütlenme ve yönetim planı: Satın alma ve pazarlamada faydalanılan iş grupları ve iş güçleri, destek süreçleri, üretim dışı aktiviteler iş gücü planı, işin sürekliliği için gerekli tüm iş gruplarını kapsayan iş birliği şeması, yönetim kadrolarının görev ve sorumluluklarının yer aldığı çeşitli tablolar isteniyor.

8. İşletme finansal planı: Gerekli yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı, toplam yatırım ihtiyacı ve potansiyel finans kaynakları, işletmenin nakit akışını ve finansal karlılığını gösteren hesaplamaların yazılması gerekiyor.

9. İş kurma süreci aktivite planı: Haftalık aktivite planının yer aldığı bir tablo oluşturulması isteniyor.

İş planı hazırlanırken örnek planlara göz atılması faydalı olur. Örnek girişimcilik projeleri ve bu projelere ait iş planlarından bazıları şöyle:

Bu örneklerde istenen bölgeler doldurulurken kullanılan dile, anlatım şekline önem vermek gerekiyor.

KOSGEB Hangi Sektörlere Destek Veriyor?

KOSGEB’in destek verdiği sektörler haricinde yapılan başvurular geçersiz sayılıyor. Yine de en yakında KOSGEB şubesine giderek, danışmanlardan güncel ve detaylı bilgi almak mümkündür. KOSGEB’in desetek verdiği sektörlerin listesi şu şekilde:

 • İmalat
 • İnşaat
 • Ulaştırma, depolama
 • Bilgi ve iletişim
 • Maden, taş ocakları
 • Elektrik, gaz, buhar iklimlendirme üretim ve dağıtım
 • Su temini,
 • Kanalizasyon, atık yönetimi iyileştirme faaliyetleri
 • Toptan ve perakende ticaret
 • Kara taşıtları onarımı
 • Yiyecek ve konaklama hizmetleri
 • İdari destek hizmeti
 • Kültür, sanat, eğlence ve spor

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerin tam listesini incelemek için: KOSGEB’in Desteklediği, Kredi ve Hibe Verdiği Sektörler [TAM LİSTE]

KOSGEB Onaylanan İş Planı Örnekleri

Şimdiye dek KOSGEB tarafından girişimcilere hibe ya da destek sağlanmış olan programlar şöyle sıralanıyor:

 • Tematik projeler
 • İş ve güç birlikleri destekleri
 • KOBİ projelerine destekler
 • Araştırma geliştirme (AR-GE), yeni fikirler (inovasyon) ve endüstriyel uygulamalar
 • Genel destek programı
 • Yurt içi fuarlar
 • Yurt dışına iş gezisi
 • Tanıtım
 • Eşleştirme
 • Bağımsız denetim
 • Nitelikli eleman istihdamı
 • Eğitim
 • Enerji verimliliği
 • Tasarım
 • Patent (sınai mülkiyet)
 • Belgelendirme
 • Ölçümleme (test, analiz ve kalibre etme işleri)
 • Laboratuvar hizmetleri
 • Girişimcilere verilen destek
 • Gelişen işletmelere verilen destek
 • Kredi faiz desteği

KOSGEB’in en çok destek verdiği sektör; istihdam ve ülkeye katma değer sağlaması açısından, imalat sektörü olarak öne çıkıyor. Gıda ürünleri, içecek, tütün ürünleri, kimya ürünleri, tekstil ürünleri, ağaç, saz gibi çeşitli doğal ürünlerden örülerek elde edilen (mobilya hariç) ürünler gibi alanlar dahil olmak üzere, 324 alt sektörde imalat projelerini destekleniyor. Kurumun en çok desteklediği ikinci sektör ise ticaret. Toptan ve perakende ticaret alanlarında, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç 110 alt sektöre destek imkanı sağlanıyor.

İnşaat ve ulaştırma alanlarında verilen destekler de devam ediyor. Bina inşaatı, bina dışı inşaat, özel inşaat faaliyetlerinde destek veren KOSGEB, inşaat sektöründe 33 alt sektöre hizmet verirken ulaştırma ve depolama alanında ise 38 farklı alt sektöre destek veriyor.

Bir önceki yazımız olan Bakkal Açmak için Neler Gerekli? 2020 Maliyetleri Ne Kadar? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Harika bir çıkış yolu: Kendinize Pasif Gelir Kaynakları Yaratın!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.