İş İlanlarım.Net – Güncel İş İlanları

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplaması Nasıl Yapılır? Ne Kadar Faiz Ödenir?

27.06.2019

Türkiye’deki kooperatiflerin amacı orta ve küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak için kredi ve banka teminat mektubu almalarına yardımcı olmaktır. Bu bağlamda esnaf kefalet kredisi, bağlı olunan kooperatif üzerinden işletmeleri desteklemek amacıyla alınan nakdi yardımları ifade eder.

Esnaf kefalet kredileri devlet ya da kamu temelli bankalar tarafından karşılanır. İşletmenin durumuna ve kredi talebinde bulunulan projenin kapsamına göre, alınacak kredilerin üst limitleri ve vade oranları değişir.  Kredi oranlarındaki farklılık, kredi alacak esnaf ya da sanatkarların kafalarında karışıklığa neden olabiliyor. Kredi talebinde bulunan esnaf ve sanatkarların hangi bankadan, ne kadar faiz oranıyla kredi alabildikleri merak merak konusu. Esnaf kefalet kredisinden yararlanmak istiyorsanız, bu kapsamda kredi veren bankaları ve faiz ile vade oranlarını listeledik. Aynı zamanda işletmenize yönelik alabileceğiniz esnaf kefalet kredi türlerini ve vade oranlarını da derledik.

Esnaf sicil kaydı sorgulama işleminin nasıl yapıldığı ile alakalı içeriğimizi incelemek faydanıza olabilir: ESBİS Giriş Nasıl Yapılır? Esnaf Sicil Kaydı Sorgulama

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Belirlenen bankalar arasında en çok tercih edilen ve bilinen esnaf kefalet kredisi, Halkbank üzerinden alınan kredi şeklidir. Halkbank esnaf kefalet kredisi kapsamında; 5 yıl vade imkanı ile 200 bin TL’ye kadar nakdi yardım alabilirsiniz. Bu bağlamda, 2019 yılına ait Halkbank esnaf kefalet kredisi hesaplama işlemi adımlarını ve faiz ile vade oranlarını için açıkladık.

Esnaf kefalet kredisi faiz oranları, aylık vadelere bağlı olarak değişiklik gösterir. Esnaf kredisi faizleri; 12 aya kadar vadelerde %4, 12-60 ay arasındaki vadelerde ise %5 olarak uygulanır.

Verilecek olan kredilerin maksimum limiti de ortaklık kurulan kefalet kooperatifinin risk durumuna göre değişkenlik gösterir. Önceden verilen en yüksek kredi miktarı 150 bin TL iken yapılan güncellemeyle birlikte en üst kredi limiti 200 bin TL’ye çıkartılmıştır.  Aynı zamanda 100 bin veya 125 bin TL’lik kredi paketleri de kefalet kredisi bünyesinde verilir. Ham madde ve sermaye ihtiyacını karşılamak için alınan 60 ay vadeli krediler için aylık, 3 aylık veya 6 aylık ödeme seçeneklerinden biri tercih edilebilir. Ödeme planı da tercih edilen ödeme seçeneğine göre banka ile birlikte esnek bir şekilde düzenlenir.

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama Tablosu

Esnaf kefalet kredisi hesaplaması tablosundaki kredi miktarları, net ele geçen parayı ifade etmez. Çünkü her kredi tutarı için ortak olarak alınan kredi masrafı oranları da bulunmaktadır. Kredi masrafı tutarları;

 • %1’lik kısım kredi risk fonu kesintisi,
 • %1.5’lik kısım masraf karşılığı kesintisi,
 • %1.5’lik kısım bloke sermayesi kesintisi,
 • %0.5’lik kısım üst kuruluş katılım payı kesintisi şeklinde toplam %4.5 masrafı ifade eder.

Ayrıca kredi masrafları konusundaki %1.5’lik bloke sermaye kesintisi standartlaştırılan zaman dilimi içerisinde iade edilir.

Her vade kapsamındaki krediler için özel kesintiler belirlenir. Seçtiğiniz vade oranındaki kesintiler uygulandıktan sonra kredi miktarınıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda aylık geri ödemeler, alınacak tutara göre de eşit taksitler şeklinde hesaplanır. Hesaplama tablosunda yer alan;

 • 10 bin TL’lik ödemeler 4 ayda bir kez,
 • Diğer kredi miktarları ise ayda, 2 ayda ya da 3 ayda bir kez olmak üzere yapılan ödeme planıyla gerçekleştirilir.

Ayrıca ödemelerde, her taksit için aynı tutar kullanılmaz. Verilen hesaplama tablosunda her kredi miktarı için ödeyeceğiniz ilk taksit bedeli gösterilmiştir.

Örneğin, 12 aylık vade oranıyla 10 bin TL kredi çektiğinizi düşünelim. Belirlenen yıllık %4 faiz oranı aylık olarak %0.33 şeklinde yansıtılır. İlk taksit ödemeniz 852 TL olarak düzenlenmesine rağmen, sonraki taksit ödemesinde bu tutarda azalma olacaktır.

 • 12 aya varan vadeli kredi alacaklar için, faiz oranı yıllık %4 olarak hesaplanmıştır. Bu da yaklaşık olarak aylık %0.33‘ü bulunur. Ancak tabloda yapılan hesaplamalarda bankanın oluşturduğu kesintiler ve masraflar çıkartılmamıştır.

 

 • 36-60 aya varan vadeli kredilerde faiz oranı yıllık olarak %5 şeklinde yansıtılır. Aylık hesaba vurulduğunda ise karşımıza %0.41 şeklinde faiz oranı çıkar.
 • Diğer vade oranlarına ek olarak, 60 ay vadeli esnaf kefalet kredilerinde birden fazla kesintiyle karşılaşılır. Bu kesintiler arasında; bölge birliği kesintisi, TESKOMB kesintisi, kooperatif istihbarat tutarı, ortak sermaye tutarı, banka komisyonu gibi kesintiler de yer alır. Yukarıda yer alan hesaplama tablosunda kesintiler baz alınmamıştır.

Esnaf Kefalet Kredisi Türlerine Göre Alınacak Kredi Miktarı Ne Kadardır?

Öncelikli olarak esnaf kefalet kredisinin hangi türünden yararlanacak olursanız olun, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden birine üye olmanız gerekir. Aynı zamanda kayıtlı sicilinizin bulunması ve banka kredi notunuzun yüksek olması da şarttır. Esnaf kefalet kredilerini hem yeni işletme açmak hem de mevcutta bulunan işletmenizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. Eğer orta ya da küçük ölçekli işletmenizi geliştirmek için kredi aldıysanız, en az bir yıldır esnaf olmanız gerekir. Bununla birlikte herhangi bir vergi borcunuz bulunmamalıdır.

İşletme Destekleme Kredisi

İş yeri açılışında gerekli olan ham madde, teknik ekipman, sermaye ve araç- gereç ihtiyacının karşılanması için verilen kredidir. Kredi vadesi 12-60 ay arasında değişkenlik gösterir. İş yeri açılış giderleri için alabileceğiniz en yüksek kredi limiti ise, 200 bin TL olarak belirlenmiştir.

Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi

İşletmenizin her türlü gider kalemi ihtiyacı için kullanabileceğiniz kredi türüdür. Bu kredi şeklinde vade oranı 12-24 ay arasındadır. İşletme destekleme kredisinde olduğu gibi, kredi miktarının üst limiti 200 bin TL şeklinde düzenlenmiştir.

Şoför Esnaflar İçin Taşıt Edindirme ve Taşıt Onarım Kredisi

Eğer esnaf ve sanatlar odasına şoför olarak kayıtlıysanız, ayrı ayrı hem taşıt edindirme hem de taşıt onarım kredilerinden faydalanabilirsiniz.

Taşıt onarım kredisinden yararlanmayı düşünüyorsanız, öncelikli olarak kredi alacağınız aracı ticari amaçla kullanıyor olmanız gerekir. Çünkü bu kredi türünü mevcutta kullanılan aracın bakım, parça alımı ve tamiratı gibi giderler için harcayabilirsiniz. Belirtilen krediyi işletme kredisi ya da iskonto kredisi olarak çekebilirsiniz. Her iki şekilde de alabileceğiniz en üst kredi limiti 150 bin TL şeklindedir. Bu kredi türünde vade oranı 12-60 ay arasındadır. Ancak iskonto kredilerinde vade oranı 1- 9 ay arasına kadar düşer. Krediyi kullanmak için kooperatif kefaleti, esnaf kefaleti ve ipotek teminatı istenir.

Taşıt edindirme kredi türü aslında işletme destekleme kredileriyle aynı özelliklere sahiptir. Çünkü bu kredi türü, hiç taşıtı bulunmayanların yeni iş sahası oluşturmak için aldığı krediyi oluşturur. Ancak işletme destekleme kredisiyle tek farkı bulunur. Bu da kredinin ancak şoförlük alanında kullanılabilecek olmasıdır.

İş Yeri Alımına Yönelik Kredi

İşletmelerin daha modern ve uygun koşullarda faaliyet göstermeleri amacıyla ya da imar planı değişikliği nedeniyle yeni iş yeri alımında kullanabilecekleri krediyi ifade eder. Bu kooperatif kefaleti hem toplu hem de bireysel iş yeri alımlarında geçerlidir. Alınabilecek üst kredi limiti 500 bin TL’dir. Aynı zamanda 120 aya varan vade imkanı söz konusudur. Ancak iş yeri alımına yönelik verilen kredilerde uyulması gereken şartlar vardır. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Verilebilecek kredi üst limiti satın alınacak mülkün ekspertiz değerinin %75’ini geçemez.
 • İş yerinin satın alınmasından sonraki kredi talepleri değerlendirilmez.
 • Kredi alınabilmesi için kooperatif kefaleti, şahıs kefaleti, ipotek, nakdi ve gayri nakdi teminatlar gereklidir.

İş Yeri Modernizasyonuna Yönelik Kredi

Esnaf olarak işletmenize son teknoloji makine, ekipman ve demirbaş alımlarında kullanabileceğiniz kredi şeklidir. Kredi olarak verilen miktar, satın alınacak ekipman ya da malzemenin fatura bedelini geçemez. Bu kredi kapsamında 60 ay vadeli 500 bin TL kredi imkanından yararlanmak mümkün. Ancak kredi talebinin onaylanabilmesi için kooperatif ve şahıs kefaleti ile nakdi ve gayrinakdi teminat istenir.

İstihdamı Destekleme Kredisi

Mal ve hizmet üretiminin artırılmasının yanı sıra yeni istihdam alanlarının oluşturulması için verilen kredi türüdür. 1 yıl geri ödemesiz, 180 aya varan vade avantajı ile bu krediden yararlanmak mümkündür. En üst limit olarak 200 bin TL kredi miktarı sunulur.

Kooperatif İhracat Tesis Kredisi

Yalnızca imalat sektöründe çalışan esnaf ve sanatkarlar bu kredi desteğini alabilir. Aynı zamanda imalat sektörü içerisinde direkt  ya da dolaylı yoldan ihracata çalışanların ihtiyaç duydukları ekipmanı almaları için verilen krediyi türüdür. Bu krediyi alabilmek için 2 şahıs kefaleti ve iş yerine ait sigorta kaydının bulunması gerekir. Bu kredi türünde 48 ay vadeli ve anapara ödemesiz 200 bin TL kredi imkanından faydalanmak mümkündür.

Esnaf Kefalet Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

 • Akbank
 • Albaraka Türk Katılım Bankası
 • Alternatif Bank
 • Anadolu Bank
 • Asya Katılım Bankası
 • Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası
 • Denizbank
 • Burgan Bank
 • Finansbank
 • Garanti Bankası
 • Halk Bankası
 • HSBC Bank
 • ING Bank
 • Şekerbank
 • Türkiye Ekonomi Bankası
 • Türkiye İş Bankası
 • Vakıfbank
 • Yapı Kredi Bankası
 • Ziraat Bankası

Bir önceki yazımız olan 2 Yıl, 5 Yıl Geri Ödemesiz Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.